czCube > Úvod

Projekt czCube

(zahájen v roce 2004, ukončen v roce 2014)

Logo mise czCubeProjekt czCube si kladl za cíl zkonstruovat a postavit malou amatérskou družici s modulovou koncepcí. Smyslem bylo naučit se stavět družice a ověřit si principy a díly, vhodné pro "stavebnici" nanodružice nebo nanosondy (sluneční plachetnice), dostupné i pro amatéry (finančně, organizačně i technologicky).

Projekt byl zahájen v roce 2004, ale protože během 10 let trvání projektu nebylo dosaženo vytčeného cíle, byla v roce 2014 ukončena snaha o stavbu družice czCube. V občasném provozu zůstává automatizovaná pozemní stanice czCube.


Hlavním důvodem neúspěchu byla zřejmě vysoká finanční náročnost projektu, a také nedostatek času a zkušeností členů týmu.

Pro financování CubeSatu byl (v roce 2010) stále ještě třeba rozpočet v řádu milionů Kč (řádově 100000 Euro, z toho cca 50000 Euro na nákup dílů CubeSatu a cca 50000 Euro na komerční [nesponzorované] zajištění startu). Je zřejmé, že z tohoto důvodu doba prostě ještě nedozrála na to, aby stavba a vypouštění družic bylo dostupné i pro nezávislé skupiny nadšenců. Tak vysoký rozpočet si mohou dovolit jen univerzity a další větší organizace. Pro skupiny s malým rozpočtem je zatím jediným doporučením počkat, až ceny v kosmonautice ještě dále klesnou (nebo až budou častější sponzorované starty na nosných raketách [pro americké týmy má sponzorský program NASA, ale v ESA je sponzorovaný start dostupný jen pro pár týmů jednou za několik let a ještě navíc bývá dávána přednost zavedeným univerzitním týmům]).

Druhým hlavním problémem stavby CubeSatu byl nedostatek času a zkušeností členů týmu czCube. Zvolili jsme vývoj všech částí družice "od píky", což je sice finančně přijatelné, ale vyžaduje to příliš mnoho času a znalostí. Tento přístup byl nad síly a možnosti členů týmu czCube. Pro nadšenecké skupiny tedy raději doporučujeme přístup, založený na složení družice z komerčně dostupných modulů. Viz např. cubesatshop.com nebo www.pocketqubeshop.com .


Obsah tohoto webu slouží jako archiv projektu czCube a obsahuje informace o historii a průběhu projektu.

Na družici czCube měly být ověřeny tyto prvky:

  • nosná konstrukce která vydrží start (vibrace)
  • napájení se solárními články
  • obousměrná radiokomunikace (vysílač/přijímač)
  • plná orientace a aktivní stabilizace [možný experiment]
  • snímání a přenos digitálních fotografií (palubní kamera) [možný experiment]
  • alternativní pohony (elektrodynamický tether, sluneční plachta) [možný experiment]
  • HAM převaděč [možný experiment]

Prototyp našeho CubeSatu na schůzce 10.9.2005Družice czCube měla být nanodružicí typu CubeSat (1kg, 10x10x10cm). Rozhodli jsme se pro koncepci nezávislých inteligentních modulů, komunikujících spolu po sériové sběrnici.

Vývoj a stavba družice probíhala převážně z finančních prostředků zájemců o stavbu (bez nároku na veřejné finance). I k financování startu do kosmu jsme chtěli využít soukromé (nestátní) finance (např. sponzoring). Pro komerční zajištění startu ale bylo třeba nejméně cca 50000 USD, což je příliš mnoho a i to byla jedna z příčin nedokončení projektu.

V listopadu 2010 jsme úspěšně zprovoznili pozemní stanici czCube a GES-ELECTRONICS, a.s. Funguje automatické sledování vybraných družic a příjem jejich telemetrie v pásmu 144-146 MHz a 435-438 MHz, ve formátu FMN, 1k2 AFSK.

Kontaktní e-mail projektu je aholub@centrum.cz (Aleš Holub, koordinátor projektu). O projektu také probíhala diskuze na kosmo.cz.


Vybrané změny na webu:
06.09.2014 - Informace o ukončení projektu czCube, kromě pozemní stanice
09.11.2012 - Výsledky (nová verze utility pro anténní analyzátor T100, V1.09)
18.09.2011 - Pozemní stanice / Databáze paketů
20.05.2011 - Výsledky (slučovač pro pásmo 145 MHz)
18.05.2011 - Výsledky (rozhraní mezi FT817 a PC)
27.03.2011 - Výsledky (SatTrack, RotControl, SMU2, TorsionSensor)
10.02.2011 - Výsledky (utilita pro anténní analyzátor T100)
12.12.2010 - Fotogalerie czCube (Pozemní stanice czCube)
14.10.2010 - Pozemní stanice czCube a GES-ELECTRONICS, a.s.
19.06.2010 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 12.6.2010
14.06.2010 - Dokumenty / Manuál jednotného vizuálního stylu czCube (PDF)
22.04.2010 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 17.4.2010
06.03.2010 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 20.2.2010
29.11.2009 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 3.10.2009
29.11.2009 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 18.4.2009
14.02.2009 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 7.2.2009
14.02.2009 - Fotogalerie czCube (obrázky ze schůzky 7.2.2009)
24.11.2008 - Dokumenty / Zápis ze schůzky na UJEP 22.11.2008
19.11.2008 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 12.10.2008
18.11.2008 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 28.6.2008
04.05.2008 - Dokumenty / Zápis ze schůzek v březnu 2008
04.04.2008 - Fotogalerie czCube (obrázky ze schůzek v březnu 2008)
18.01.2008 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 12.1.2008
31.12.2007 - Fotogalerie czCube
26.11.2007 - Dokumenty / Projekt czCube (listopad 2007, PDF, 50 kB)
26.11.2007 - Dokumenty / Prezentace czCube (listopad 2007, PDF, 200 kB)
18.11.2007 - Dokumenty / Zápis ze schůzky 10.11.2007