czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 20.2.2010

Zápis ze schůzky 20.2.2010

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 20.2.2010, Praha, ČKK

Účast: Aleš Holub, David Holas, Michal Pokorný, Richard Linhart, Jaroslav Kousal,
Jiří Beran, Richard Sysala, Jan Doležal, Miroslav Major

Konstatovali jsme, že projekt czCube postupuje příliš pomalu a je nutno to změnit.

Shodli jsme se, že cílů projektu nemůže být dosaženo stávajícím volným řízením a amatérským přístupem (v rozumném čase, v rozumné kvalitě a při současném složení týmu).

Dohodli jsme se, že co nejdříve musíme svolat řádnou členskou schůzi czCube o.s., na které navrhneme zásadní změny v řízení a organizaci projektu.

Stávající výkonný výbor (AH, DH, JD) dal své funkce k dispozici pro volbu nového vedení.

Členskou schůzi svolá AH do 27.2.2010 tak, aby se mohla uskutečnit 27.3.2010 nebo brzy poté.

Návrhy pro schválení na členské schůzi jsou následující:
- nové principy organizace a řízení projektu: plán, termíny, odměny, sankce, členské
  příspěvky
- plán bude stanoven standardním projektovým řízením (WBS, činnosti, návaznosti,
  termíny, ...)
- termíny, odměny a sankce budou usmluvněny písemnou formou (mezi o.s. a členy týmu)
- sankce budou realizovány formou kauce skládané předem?
- výše odměn a sankcí bude pro každou smlouvu vyjednána jednotlivě
- základní návrh výše členskěho příspěvku je 2000,- Kč ročně (za kačdého člena týmu)
- novým koordinátorem byl navržen JD (do členské schůze bude tuto funkci vykonávat
  z pověření AH)
- úkolem JD je vypracovat WBS na základě podkladů od jednotlivých členů týmu
- podklady dodají členové týmu do 6.3.2010
- zodpovědnosti:
--- plán JD, mechanika JB, zdroj MM, UHF rádio DH, S rádio MP, kamera1 RS, kamera2 DH
--- ADCS DH+JK, plachta a tether AH, pozemní stanice DH+RL+MP
- WBS zpracuje JD do 13.3.2010
- návrh WBS a rozpad do činností bude součástí návrhu usnesení pro členskou schůzi
- úkolem AH je vypracovat program členské schůze a abstrakt ke každému bodu
  (do 27.2.2010)
- návrh usnesení členské schůze rozešle AH do 27.2.2010 všem členům týmu
- základní dohodnutá sankce za nedodržení výše uvedených termínů je 1000,- Kč
- stanovy sdružení budou upraveny podle nových zásad
- bude navržena nová organizační struktura a nové vedení projektu (volby členů vedení)


Technická část schůzky

DH:
- pro pozemní stanici UHF chybí jen přepínač a bouda
- byly dokončeny řídicí jednotky pro rotátory pozemní stanice UJEP a czCube/GES
- u ostatních věcí žádný zásadní pokrok

RL:
- probíhá vývoj nové verze magnetometru (chybí senzory)
- dokončuje elektroniku pro mg. komoru
- pro družicové UHF rádio chybí koncový zesilovač

MP:
- pro nedostatek času žádný zásadní pokrok

MM:
- měřením zjištěno, že optimální konfigurace solárních článků je 1 x 12
- solární články se na slunci silně zahřívají a mění rozměry
- doporučení je umístit články na vodivou desku (přes pružnou elektrickou izolaci)
- pokračuje vývoj testovací verze zdroje


Děkujeme M.Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal A.H.