czCube > Družice

Základní parametry dílů družice czCube

Nosná konstrukce prototypu našeho CubeSatu (19.11.2005) Zadání:

 • díly pro stavebnici:
  • Konstrukce (nosná)
  • Zdroj (napájení se solárními články)
  • Radiomaják/přijímač_A
   (základní komunikace pro radioamatéry)
  • Vysílač/přijímač_B
   (rozšířená komunikace se zabezpečením přenosu)
  • Orientace a Stabilizace (aktivní, s magnetometrem a silovými mg. cívkami)
  • Kamera (palubní fotoaparát)
  • Tether (elektrodynamický, alternativní pohon) [experiment]
  • Sluneční plachta (alternativní pohon) [experiment]
  • Vědecké měření [demo experiment]
 • rozměry 10 x 10 x 10 cm
 • hmotnost max. 1 kg
 • funkční teplotní rozsah -10 až +30°C (přežití teplot -30 až +50°C)
 • (další obecné specifikace podle požadavků organizace CubeSat)
 • plná funkčnost ve vakuu (ověřeno a dokumentováno vakuovým testem)
 • přežití požadovaných vibračních zkoušek (ověřeno a dokumentováno)
 • ověřená a dokumentovaná věcná funkčnost dílů i sestavy

Schema družice czCube

Koncepce řešení:

 • samostatné inteligentní moduly (každý se svým MCU) vzájemně komunikující po interní sběrnici
 • jádro (služební část): Konstrukce, Zdroj, Radiomaják/přijímač A 
 • experimenty (náklad): Vysílač/přijímač B, Orientace a Stabilizace, Kamera, Tether, Sluneční plachta, Věda
 • maximální příkon modulů 1000 mW (plocha solárních článků 80 cm2, účinnost 15% => cca 1500 mW)
 • celkový průměrný příkon všech modulů max. 500 mW (včetně času ve stínu Země)
 • komunikace mezi moduly po sběrnici pomocí asynchronních zpráv (viz. dokument Komunikace)
 • každý modul pravidelně posílá na sběrnici svůj stav (stavová zpráva, jednou za sekundu)
 • modul s RTC (Zdroj, nebo Radiomaják) pravidelně posílá na sběrnici i reálný čas včetně data
 • každý modul je schopen pracovat samostatně i bez funkční komunikace se zbytkem družice

Rozhraní modulů (společné všem):

 • základní napájecí napětí 3,3 V (doplňkové napětí 5 V)
 • jednobitová sériová asynchronní komunikační sběrnice
  (její popis včetně formátu zpráv je v dokumentu Komunikace)
 • společný hodinový kmitočet rozvedený ke všem modulům (z modulu Zdroj)

Detailní popis cílových parametrů jednotlivých dílů družice je v dokumentu Zadání.