czCube > Družice > Orientace a stabilizace

Orientace a stabilizace

Cílové vlastniosti Orientace a Stabilizace (včetně Magnetometru):

 • samostatně zastaví rotaci družice a řídí orientaci satelitu
  • minimální požadavek je minimalizace rychlosti rotace vůči mg. poli Země (do týdne)
  • maximální požadavek je řízená a aktivně udržovaná orientace satelitu vůči povrchu Země
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav (okamžitou polohu, orientaci, a pod.)
 • podle zpráv ze sběrnice nastavuje polohu a režim stabilizace (mg., Země, Slunce)
 • průměrný příkon max. 50 mW (špičky max. 500 mW)
 • hmotnost max. 100 g
 • objem max. 100 cm3
 • magnetometr je součástí modulu
  • přesnost měření pole lepší než 8 bitů / 20000 nT, frekvence měření alespoň 1 x za sekundu
 • navržené technické řešení a detaily:
  • orientace bude zjišťována tříosým magnetometrem
  • aktivní stabilizace bude využívat tři navzájem kolmé cívky
  • budou vyvinuty algoritmy pro stabilizaci na mg. siločáru, na Slunce nebo i k Zemi
  • algoritmy budou testovány a simulovány s odpovídajícími výstupy a závěry