czCube > Pozemní stanice > Konfigurace V2.14 (17.10.2015)

Konfigurace a stav pozemní stanice czCube

Listen: ISSVHF
Available: ISS, TW1A, PSAT, NODES1, SPROUT, APRS, OOREOS
Track: (none)
Record: (none)

Sat Listen Track Record Freq [MHz]Mode SSC File/TLE (del)
(add)


Poznámky:
- naše pozemní stanice je volně použitelná pro vaše radiová pozorování
- konfigurační záznamy můžete přidat/změnit/vymazat kdokoliv (anonymně)
- prosím, měňte jen svoje vlastní záznamy
- konfigurační limit je 20 záznamů
- vaše otázky a poznámky můžete posílat na aholub@centrum.cz

Aktuální pohled z pozemní stanice czCube

Meteorologická data:
 

Aktuální data ze stanice: (a odkaz na log stanice)