czCube > Družice > Radiokomunikace

Radiokomunikace

Radiomaják/přijímač 2:

 • (konstrukčně jde o vysílač/přijímač ovládaný programovatelným MCU)
 • přenosová rychlost min. 300 bps
 • vysílá nepřetržitě s krátkou periodou (do 1 min) základní stav družice
  (to co si sám zjišťuje, plus posbírané stavy modulů ze sběrnice)
 • frekvence a formát vysílání musí být dostupný radioamatérům po celém světě
 • přijímá zprávy ze Země (a předává je na interní sběrnici)
 • podle zpráv ze sběrnice vysílá i data z jiných modulů (přenáší průchozí zprávy ze sběrnice)
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • dosah rádia minimálně 2000 km (pro dobře vybavené radioamatérské stanice na Zemi)
 • hmotnost elektroniky max. 50 g
 • objem elektroniky max. 50 cm3
 • hmotnost antén max. 50 g
 • objem antén max. 50 cm3
 • špičkový příkon max. 1000 mW (aby modul plně fungoval i bez funkčních akumulátorů Zdroje)
 • průměrný příkon max. 250 mW (aby zbyl příkon i pro základní funkčnost ostatních modulů)
 • navržené technické řešení a detaily:
  • vysílání radiomajáku v pásmu 2 m (145,8 MHz)
  • příjem na frekvenci 435 MHz
  • půlvlnné antény (prutové, rozvinovací, samostatné pro vysílač i přijímač)
  • přijímač má vyzařovací špičku na frekvenci 21,25 MHz
  • na družici nesmí být frekvence 450 kHz (+-25 kHz) [rušila by přijímač]
  • frekvence na družici budou pevné (laditelné musí být zařízení na Zemi)
  • při rádiovém přenosu je počítáno s využitím samoopravného kódu (CRC nestačí)
  • data budou přenášena v blocích po 128 B ?
  • možnost režimu vysílání v CW (Morseovka) ?

Vysílač/přijímač 1:

 • (konstrukčně jde o vysílač/přijímač ovládaný programovatelným MCU)
 • má vyšší přenosovou rychlost než Radiomaják (min. 9600 bps)
 • vysílá jen po výzvě ze Země nebo v naprogramovaných časech
 • frekvence a formát vysílání je libovolný, žádoucí je nesnadná dekódovatelnost třetí stranou
 • přijímá zprávy ze Země (a předává je na interní sběrnici)
 • podle zpráv ze sběrnice vysílá i data z jiných modulů (přenáší průchozí zprávy ze sběrnice)
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • dosah rádia minimálně 2000 km (pro dobře vybavené radioamatérské stanice na Zemi)
 • hmotnost elektroniky max. 50 g
 • objem elektroniky max. 50 cm3
 • špičkový příkon max. 1000 mW (aby modul fungoval i bez akumulátorů)
 • průměrný příkon max. 50 mW
 • hmotnost antény max. 50 g
 • objem antény max. 50 cm3
 • navržené technické řešení a detaily:
  • vysílání i příjem v pásmu 2,4 GHz
  • pevná plošná anténa integrovaná v "dolní" stěně družice (není třeba nic rozvinovat)
  • frekvence na družici budou pevné (laditelné musí být zařízení na Zemi)
  • při rádiovém přenosu je počítáno s využitím zabezpečeného kódování (Solomon-Reed)