czCube > czCube - výsledky

czCube - výsledky

Zde najdete vybrané výsledky projektu czCube.

Slučovač - pro pásmo 145 MHz

Slučovač pro pásmo 145 MHzPro sloučení dvou lineárně polarizovaných antén a dosažení kruhové polarizace byl navržen, sestaven a změřen amatérský dělič výkonu pro pásmo 145 MHz. Podařilo se postavit zařízení funkční a použitelné, s dobrými parametry. Pro potřeby příjmu a vysílání menším výkonem je zařízení vyhovující a bude instalováno na sledovací a povelovací stanici projektu czCube. 


Interface FT817 - rozhraní mezi FT817 a PC

Inteface FT817Zařízení Interface FT817, je obousměrné galvanicky oddělené rozhraní zapojované mezi FT817 a PC. Tvoří přizpůsobení portu RS232 obou zařízení s možností nastavení logických úrovní pro ovládání či doplnění o MCU s komunikační nadstavbou. Oboustranné oddělení a napěťové přizpůsobení audio signálů s možností výměny oddělovacích prvků (použití transformátorků nebo izolačních OZ). Kontrola stavu I/O komunikace a audio příposlech obousměrné komunikace zesílené vlastním výstupním zesilovačem. 


TorsionSensor - snímač otáčení pro bezmomentový závěs

TorsionSensorPři návrhu družice je třeba řešit otázku její stabilizace v prostoru. Úkolem systému stabilizace družice je na základě snímání aktuálního natočení vytvářet pomocí akčních členů točivý moment působící proti rušivým vlivům, případně způsobit aktivní natočení tělesa satelitu žádoucím směrem. Na rozdíl od ostatních palubních systémů (napájecí subsystém, komunikační část) má vývoj stabilizačního systému pro družici zásadní překážku – nesnadné testování. Systém totiž má působit dlouhodobě ve stavu beztíže, který není možno nikdy v pozemských laboratorních podmínkách zcela dosáhnout. Návrh a stavba „bezmomentového závěsu“ je pokusem o příspěvek k řešení této problematiky. Jde o zařízení, které má umožnit dosáhnout z pohledu testovaného satelitu zcela volného pohybu alespoň v jedné ose. Princip závěsu spočívá v zavěšení tělesa satelitu na velmi tenké a pokud možno dlouhé vlákno. Pokud navíc nebude vlákno nahoře pevně upevněno, ale připojeno na poháněný otočný čep, je možné měřit pootočení vlákna a okamžitě ho kompenzovat aktivním pootočením čepu. Tím se může těleso otáčet ve vodorovné rovině prakticky neustále a volně, jako ve skutečném stavu beztíže. Aparatura se musí skládat ze 3 částí – konstrukce závěsu, pohonné části a snímacího zařízení pootočení. Systém TorsionSensor řeší třetí část – snímá pootočení závěsu a informaci o aktuálním natočení předává do PC. 


Utilita pro anténní analyzátor T100

Screenshot T100 utilityV rámci stavby naší pozemní stanice jsme zakoupili analyzátor T100 (od TimesTechnology) abychom mohli dobře naladit naše antény a UHF a VHF vybavení. Zjistili jsme, že T100 je výborné zařízení, ale s omezenými možnostmi zpracování dat. Proto jsme vytvořili jednoduchou softwarovou utilitu, která může komunikovat se zařízením T100, sbírat z něj data a potom data zpracovat do standardních formátů, jako SWR graf, Smithův diagram a graf ztrát odrazem.


SMU2 - řídící jednotka rotátoru

SMU2Jednotka SMU2 je určena pro inteligentní řízení polohy rotátoru antén Create AER-5. Výko-nové řízení servomechanismu rotátoru zajišťuje ovládací jednotka dodaná výrobcem rotátoru, jednotka SMU2 využívá rozhraní této ovládací jednotky pro snímání analogových signálů aktuální polohy v obou osách a spínání ovládacích signálů pro posun v azimutu a v elevaci. Řídící signály (posun doleva, doprava atd.) jsou spínány tak, aby byla v každém okamžiku s maximální dosažitelnou přesnosti dodrženo požadované směrování anténního systému.


RotControl - řízení rotátoru podle výsledků trackeru SatTrack

Screenshot programu RotControl Tento program je speciální softwarové rozhraní mezi automatickým paralelním trackerem družic "SatTrack" a hardwarovou řídící jednotkou rotátoru SMU2. Software je přizpůsoben pro konkrétní řešení pozemní telemetrické stanice czCube a GES-ELECTRONICS. Program komunikuje s řídící jednotkou SMU2, předává jí data o žádané poloze anténního systému a zpětně sbírá měřené analogové a diagnostické hodnoty. Program je určen pro bezoblužný provoz.  


SatTrack - automatický, paralelní tracker družic

Screenshot programu SatTrackProgram umožňuje na základě konfiguračního souboru automaticky sledovat přelety skupiny nadefinovaných družic a poskytovat data o jejich poloze a aktuální rádiové frekvenci pro další aplikace. Program byl vytvořen pro účely pozemní sledovací a telemetrické stanice czCube a GES-ELECTRONICS.