czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 3.10.2009

Zápis ze schůzky 3.10.2009

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 3.10.2009, Ústí nad Labem, UJEP

Účast: Aleš Holub, David Holas, Michal Pokorný, Richard Linhart, Jaroslav Kousal,
Jan Novotný, doc. Louda, Pavel Pavlas, Radek Beldík, Jindřich Žák

Mg. komora (DH, JN):
- elektronika je vyrobena a na schůzce byla předána RL k oživení a testování
- na FVTM UJEP byl zakoupen přesný magnetometr Honeywell pro kalibraci komory
- podle informací od DH z workshopu existují v Evropě ještě další obdobné mg. komory
- MN z UJEP už dále na komoře nepracuje, ale převezme to nový člověk
- vývoj bezmomentového závěsu a snímače otáčení zatím stojí
- v plánu je zprovoznit elektroniku a zkompletovat silovou část mg. komory

ADCS (DH, RL):
- RL navrhl nové schéma přesnější verze magnetometru
- řeší se zajištění vzorků součástek z Honeywellu (přes UJEP)
- v plánu je stavba a testování nové verze magnetometru

Rádio 2,4 GHz do družice (MP, DH):
- MP chybí čas na vývoj a stavbu

Rádio UHF do družice (DH, RL):
- TH připravuje nový přijímač
- chybí koncový stupeň

Pozemní stanice GES/czCube (DH, MP, RL):
- pro pásmo UHF chybí přepínače
- pro pásmo UHF je jinak vše připraveno (anténa, rotátor, PC, SW, UPS, ...)
- chybí bouda pro zabudování stanice
- DH vyrobil ozařovač pro pásmo S a RL ho změřil a naladil
- pro pásmo S chybí přepínače polarizace i další elektronika (RL a MP mají nedostatek času)
- JB připravuje kovovou verzi stožáru (laminátový stožár byl moc pružný)
- z testů plyne, že rotátor je moc rychlý a bude se muset zpomalit (snad to půjde SW)

Pozemní stanice FVTM UJEP (JN, PP, RB):
- stožár je připraven ale musí se ještě zpevnit táhly
- rotátor je zakoupen a brzy se bude montovat na stožár
- TH staví ovládací elektroniku rotátoru pro stanici UJEP i GES/czCube
- firma Printed vyrobila 3ks DPZ za sníženou cenu
- parabola je připravena a staví se ozařovač a jeho nosník
- předpokládá se použití vnější jednotky od doc. Loudy (z radioteleskopu)
- dohodnuta výroba a předání jednoho transceiveru od MP pro naladění pozemní stanice

Zdroj (MM):
- MM postavil elektrický model družice pro testování solárních panelů a zdroje
- MM postavil z výbojek "umělé slunce" pro testování
- MM navrhl zjednodušený mini zdroj pro testování
- v plánu je otestovat různé verze panelů a chování zdroje v různých situacích (osvětlení)

Tether a Plachta (AH, JN, JŽ):
- konstrukci se bude věnovat JŽ pod vedením JN
- AH připravil modely složené plachty a prověřil, že navržené konstrukce jsou zatím málo spolehlivé
- JŽ připravil a vyzkoušel možnosti konstrukce ze svinovacího metru (použitelné jako minimální varianta)
- v plánu je najít optimální konstrukci nosníků a vyrobit testovací kus modulu (mechaniku)

Mechanická konstrukce družice (JN, dokumenty od MF a TV):
- návrh nosné konstrukce od MF je použitelný pro stavbu a definici rozměrů DPZ a modulů
- předpokládají se již jen drobnější úpravy detailů (např. u nosníků cívek stabilizace)
- konečným řešením vyklápění stěn jsou průžné pásky jako panty a vinuté pružiny pro rozevření
- JN pošle AH stávající 3D modely z Inventoru

Informace z jednání se skupinou kolem gama teleskopu (JK):
- teleskop by měl být připraven ke startu v roce 2011
- teleskop má rozměry 2,5x2,5x30 cm nebo 5x5x50 cm (delší rozměr snad lze "rozložit")
- příkon i datový tok jsou možnostech družice czCube
- nutností je přesná znalost polohy (zamíření teleskopu) na cca 1°
- jednou z možností řešení je "star tracker" (snad by se dala využít palubní kamera)

Informace z workshopu ve Würzburgu (DH, RL):
- přednášky byly zajímavé a kvalitní (měly by být k dispozici na webu organizátorů)
- bylo hodně příležitostí k diskuzím se staviteli úspěšných CubeSatů
- úspěšné CubeSaty mají pevné vedení a silný "tah na branku"
- na družici Compass měla 3D stabilizace problémy s měřením polohy (čidla Slunce)
- družice UWE-2 úspěšně vysílá, ale aktivní stabilizace bude zapnuta až později

Organizační a jiné záležitosti:
- projektu by prospěla vyšší vnější motivace (tlak zvenčí)
--- možným řešením je zahájit jednání se sponzory a uzavřít konkrétní smlouvy
--- možností jsou i komerční smlouvy mezi czCube o.s. a jednotlivými členy týmu
- termín příští schůzky nebyl zatím domluven

Úkoly pro nejbližší dobu (podzim 2009):
- dokončit UHF přepínače a postavit a zprovoznit pozemní UHF stanici GES/czCube v Panské Vsi (DH, TH, RL)
- předat mezi MP a UJEP transceiver v pásmu S pro ladění pozemní stanice FVTM UJEP (MP, JN)
- dokončit stavbu řídicí elektroniky pro rotátor (TH, DH)
- zkompletovat a zprovoznit pozemní stanici FVTM UJEP (JN, PP, RB)
- zkompletovat a zprovoznit silovou část mg. komory pro testování a kalibraci magnetometrem (RL, JN)
- otestovat zdroj a solární články "simulátorem slunce" v realistických podmínkách (MM)
- najít optimální konstrukci sluneční plachty kombinované s tetherem (AH, JŽ, JN)
- definovat přesné mechanické rozměry DPZ a jednotlivých modulů (včetně jejich umístění v družici) (DH, JN, TV)
- hledat možnosti zvýšení motivace členů týmu czCube (a využít je) (AH, DH, JD)

Děkujeme J.Novotnému a FVTM UJEP za organizaci, občerstvení a poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsal A.H.