czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 12.6.2010

Zápis ze schůzky 12.6.2010

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 12.6.2010, Praha, ČKK

Účast: Aleš Holub, David Holas, Jan Doležal, Miroslav Major, Jiří Beran, Jaroslav Kousal

Na setkání proběhla náhradní členská schůze czCube o.s., (předtím nebyl přítomen
dostatečný počet členů, takže schůze nebyla usnašeníschopná, proto se vyhlásila
tato náhradní).
Současně se uskutečnila klasická týmová schůzka, která byla věnována převážně
organizačním záležitostem.

Byl prodiskutován a jednomyslně schválen nový návrh stanov. Tyto jsou tedy platné.
J. Doležal byl pověřen jejich registrací na MVČR.
V souladu se stanovami určila náhradní členská schůze pro letošní rok členský
poplatek ve výši 2000,- Kč, splatný do konce tohoto měsíce.

V rámci věcného řešení byl upřesněn plán projektu a tento byl také uveden do
aktálního stavu.

V rámci aktualizace si tým uvědomil, že v požadovaném časovém horizontu (do konce
roku 2010) není reálné vše zvládnout. D. Holas následně oznámil rezignaci z pozice
technického koordinátora.

Tým se pro pokračování domluvil na následujících zásadách:
- hmatatelný výsledek musí být hotov do konce roku,
- v ideálním případě půjde o záležitost, na kterou budeme moci být hrdi,
- nelze zvládnout vše dříve předsevzaté.

Řešením se jeví pokus sestavit do konce roku prototyp nosného kontejneru - tedy
cubesatu, který bude obsahovat pouze mechanickou konstrukci, zdroj a jednoduché
rádio (435 MHz) - vše dle původní koncepce, modulárně tak, aby šlo případně
v dalších obdobích přidávat i další moduly (pokusy, kamery, atd.).
Kontejner by měl být ale schopen i samostatné činnosti, vypuštění a provozu.

Aby bylo možno výše uvedené provést, bude v nejbližším období potřeba:
- revidovat (aktualizovat) základní koncepční dokumenty (D. Holas, A. Holub),
- zpracovat návrh mechaniky dle původní koncepce (J. Beran),
- dopracovat koncepci zdroje a vyrobit jeho protoyp (M. Major),
- dopracovat koncepci a vyrobit protoyp rádia 435 MHz (?)
- revidovat a dopracovat koncepci komunikace po sběrnici družice (D. Holas),
- najít programátora pro vytvoření aplikace v PC pro komunikaci se
  sběrnicí družice (?),
- nalézt nového technického koordinátora (A. Holub).

Ve střednědobém horizontu pak je pro pozemní segment prioritou "bouda".

Ostatní úkoly:
- registrace nových stanov na MVČR (J. Doležal),
- zaplacení členských příspěvků na účet sdružení ve výši 2000,- Kč do konce června 2010.
Číslo účtu je: 2723783001/5500. Do poznámku uveďte své jméno, nebo zadejte nějaký VS, který oznámíte mailem.


Děkujeme M.Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal J.D., revidoval A.H.