czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 12.10.2008

Zápis ze schůzky 12.10.2008

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 12.10.2008, Praha, ČKK

Účast: Aleš Holub, Martin Fejt, David Holas, Richard Linhart, Jaroslav Kousal, Richard Sysala, Jana Mikulcová, Martin Luley

Host: Tomáš Svítek

Informace o vývoji modulů:

Rádio 438 MHz (David H., Richard L.)
- funkční transceiver je u Tomáše H., obsahuje pouze testovací software
- výkonový koncový zesilovač je stále ve vývoji (má zatím malou účinnost),
  Richard L. zkusí jiný VF tranzistor a modifikaci zapojení.
- anténní přepínač je navržen, ale není ještě postaven a ověřen

Rádio 2400 MHz (informoval David H.)
- vývoj u Michala P. probíhá, podle dostupných informací jsou postaveny
  dva kusy CPU+TRX, probíhá vývoj a měření LNA, přepínačů a PA signálu
  pro palubní a pozemní rádio.
- David H. a Michal P. zakoupili zvukové karty se schopností vzorkování
  192000 sps, podařilo se zprovoznit SW příjem protokolu 38400 se scramblingem
  G3RUH, bude použito pro nezávislé testování pozemního přijímače u Michala P.

Pozemní stanice (David H., Richard L.)
- firma GES sponzorsky dodala anténu, rotátor stále není schopna dodat
- anténu má u sebe David H., s montáží čekáme na stožár a rotátor
- k dispozici je materiál na kompletní anténní kabeláž
- se stavbou čekáme na stožár a rotátor
- materiál na stožár má u sebe Jirka B.
- anténa pro testovací příjem (14 dBi yagi) je použitelná, ale je třeba
  dokončit (opravit) hybridní člen pro generování polarizace.
- k dispozici máme dva solidní přijímače (+ vylepšený SW)
- výkonový přepínač pro pozemní stanici připravuje Tomáš H.
- David H. postavil ozařovač pro parabolu 2400 MHz, ověření proběhlo
  u Petra P. a v Panské Vsi, VF parametry jsou vyhovující, ale je nutno
  zlepšit mechanickou konstrukci
- přes zimu se předpokládá stavba elektroniky a na jaře 2009 stavba stanice,
  v kooperaci s Panskou Vsí (v zásadě nejsou proti, je potřeba vypracovat
  oficiální dokumentaci akce, pokusí se o to David H.)

ADCS (David H., Richard L.)
- Richard L. má kostry a obvody pro silové cívky
- Richard L. zkusil namontovat navinutou cívku na nosný rámeček, montáž není
  perfektní, zdá se, že bude potřeba navinout nové cívky přímo na rámečcích
- mg. komora na UJEP se staví (jako součást diplomové práce), v současné době
  je postavena ve fyzikální laboratoři UJEP, Richard L. vyprojektoval řídící
  elektroniku, výroba probíhá na UJEP (součástky zakoupeny, o postupu
  konstrukce nemáme zatím informace)
- bezmomentový závěs řeší David H. a Michal Z. (elektronika už je OK,
  v plánu je zprovoznění SW)

Záložní kamera (David H., Richard L.)
- jeden ověřovaný kus se porouchal a David H. zakoupil druhý kus stejného typu
  (původní kus budeme reklamovat)
- HW je kompletní a funkční, dále bude probíhat vývoj SW
  (dle dokumentace a vzorů z internetu)
- kamera má v aktivním stavu spotřebu cca 70 mA (při napájení 3,3 V),
  celý modul zhruba 80 mA. Do zapojení bude nutno dodělat možnost fyzického
  vypnutí kamery (nevhodná koncepce aktivování kamery).

Hlavní kamera (Richard S.)
- bylo navrženo základní schéma systému
- byly zakoupeny potřebné součástky (procesory ARM, snímače 2 Mpx)
- probíhá ověřování návrhu a upřesňování konečného řešení
- kompletní funkční HW by mohl být k dispozici koncem roku 2008
- konkrétní výstupy nebyly předloženy

Zdroj (informoval David H.)
- všechny informace z druhé ruky
- vývoj u Míry M. zřejmě probíhá, ale jsme bez přesných informací
- vývoj na ZČU vypadá nadějně, ale máme také málo přesných informací
- vývoj u M. Jahody probíhá úspěšně a snad bude dotažen k realizaci

Sluneční plachta (Aleš H.)
- Radovan M. navrhnul rozvinovací mechanizmus a ověřuje jeho vyrobitelnost
  a funkčnost
- Martin Jediný postavil ověřovací model ovládání plachty bezjádrovými cívkami
  (princip by snad šlo použít, ale systém má malou sílu a nejistou spolehlivost)
- Aleš H. na doporučení J.Vandělíka zkouší pro ovládání plachty využít drát
  s tvarovou pamětí (první experimenty vypadají nadějně, ale systém má dost
  vysokou spotřebu a malé výchylky)

Mechanická konstrukce
- díky Radovanovi M. máme 3D model základní nosné konstrukce kostky v Inventoru
- Jorge od Richarda S. doplnil 3D model o pevné boční a čelní stěny
- potřebujeme schopného konstruktéra na návrh vyklápcích stěn i celkového řešení
  mechaniky
- na UJEP se tomu chce věnovat diplomantka, čehož chceme maximálně využít

Další záležitosti:
- v pátek 17.10.2008 se zúčastníme schůzky na UJEP a upřesníme další spolupráci
- brzy bude třeba uspořádat členskou schůzi czCube o.s. a projednat vedení projektu
- Aleš H. slíbil, že brzy zaktualizuje web czCube podle současné situace
- firma ISIS nám komerčně nabídla další možné termíny startu v letech 2009 a 2010
- Tomáš S. doporučil organizaci ITIS z Toronta na zajištění startu do kosmu
- Tomáš S. informoval o tom, že CubeSat v ČR staví i Lukáš Ferkl (se svou skupinou?)
- ESA asi i při druhém startu rakety Vega vezme nahoru pár CubeSatů zdarma
  (v roce 2010)
- příští schůzka bude předběžně 23.11.2008

Děkujeme Milanovi Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsal Aleš Holub (revidoval David Holas)