czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 10.11.2007

Zápis ze schůzky 10.11.2007

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 10.11.2007, Praha, Cybertex

Účast: David Kučera, Aleš Holub, Jaroslav Kousal, David Holas, Richard Sysala, Richard Linhart, Miroslav Major, Jiří Beran, Jana Mikulcová

Informace od přítomných členů týmu:

Míra M. (napájecí zdroj)
- je definováno jasné rozhraní pro interní moduly zdroje (koncepce měřicí sběrnice)
- od posledního stavu bez pokroku
- v plánu je nakreslit schéma nové verze zapojení zdroje a nechat ho projít oponenturou
- p. Jahoda vypracoval návrh schématu první verze zdroje. Koncepci a součástky
  oponovali T.Humpolec, R.Pačanda a F.Zalio. Na základě oponentury a měření článků
  byl zdroj revidován a p. Jahoda pracuje na další verzi.

David H. a Richard L. (rádio 435 Mhz)
- všechny potřebné součástky jsou k dispozici
- Richard L. postavil a osadil desku palubního transceiveru
- chybí zprovoznění a oživení částí mezi TRX a anténou (PA, RF switch)
- David H. má hotov potřebný palubní SW (šifrování pro uplink atd.)
- díly, které navrhl a postavil F. Zalio (LNA pozemní stanice pro 432 MHz, PA s diskrétním
  tranzistorem pro družici, koaxiální relé pro pozemní stanici) dorazily do ČR a byly
  zařazeny do sestavy rádia
- v plánu je proměření všech dílů a kompletace testovacího prototypu rádia 435 MHz pro
  družici

David H. a Jirka B. (pozemní stanice)
- David H. vyzkoušel jednu radiostanici a úspěšně zachytil vysílání radioamatérských družic
- David H. zprovoznil software pro průběžné přelaďování rádia během přeletu
- David H. navrhuje postavit kompletní pozemní stanici na jednom místě (v Panské Vsi)
- Jirka B. postavil další verzi pozemní antény, David H. zajistí ve spolupráci s OK1CA její
  proměření na observatoři v Panské Vsi
- Jirka B. získal pohony vhodné pro použití v rotátoru
- druhé rádio pro pozemní stanici, které staví Tomáš Humpolec, je před dokončením
- David K. koupil vyřazený velký profesionální parabol o průměru 5 m
- David K. nabízí pro stavbu pozemní stanice svůj pozemek a zázemí v Milovicích
- David K. je připraven nechat postavit stožár pro antény na svém pozemku v Milovicích

David H. (rádio 2,4 GHz)
- Michal P. a David H. navrhli nové schéma pro G3RUH kompatibilní rádio, DPS je vyroben,
  součástky k dispozici nebo na cestě (čekáme na TRX čip TI CC2500).
- David H. provedl simulaci efektivity Reed-Solomonova kódu RS(15,X) a zjistil,
  že výhodný pro LEO SSO družici je ve variantě RS(15,13) ev. RS(15,11)
- V plánu je osadit DPS a provést testy modulace

David H. a Richard L. (ADCS)
- prototyp ADCS je kompletně osazen a hardwarově oživen se základním SW (Richard L.)
- jinak bez pokroku, prioritou je teď rádio (viz. výše)

Richard S. (kamera)
- pečlivě se vybírá optika (ve spolupráci s lidmi z ČVUT)
- po dokončení výběru bude objektiv zakoupen

Aleš H. (sluneční plachta)
- byla provedena řada pokusů s konstrukcí, ale koncepce s uhlíkovými nosníky vypadá
  stále nejpřijatelněji
- byl vyzkoušen i model vysunovacího centrálního nosníku ze svinovacího metru
- na demo modelu si Aleš H. vyzkoušel možný vzhled letové konfigurace s rozvinutou
  plachtou
- spolupráce se zkušeným jemným mechanikem je v nejbližší době zcela nezbytná

Aleš H. (plán mise)
- nad demo modelem czCube jsme prodiskutovali hlavní etapy letového plánu
  (uvolnění, focení, rozložení, nabíjení, radiomaják, stabilizace, rychlé rádio, přenos dat,
  tether, plachta)
- bylo konstatováno, že hlavní etapy jsou jasné a budou se případně upřesňovat až později

Ostatní:
- NTM pořádá setkání českých odborníků v kosmonautice a Aleš H. s Davidem H. tam
  udělají prezentaci czCube
- bylo konstatováno, že zatím stále nelze stanovit termíny pro harmonogram dalšího
  postupu

Shrnutí hlavních činností pro nejbližší období (do ledna 2008):
- Míra M. nakreslí nové zapojení zdroje a předá ho k oponentuře
- Richard L. proměří všechny díly a pak zkompletuje radiomaják 435 MHz (bude připraven
  k testování)
- David H. a Jirka B. budou pokračovat v přípravě vybavení pro pozemní stanici
- David H. zajistí proměření nové pozemní antény 435 MHz v Panské Vsi
- Michal P. a David H. budou pokračovat ve vývoji nové verze rádia pro pásmo 2,4 GHz
- Richard S. dokončí výběr HW pro kameru a koupí ho
- Aleš H. bude hledat jemného mechanika pro spolupráci a postaví funkční prototyp modulu
  plachty
- příští schůzka bude předběžně 12.1.2008

Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení. 

Zapsal Aleš Holub (revidoval David Holas)