czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky na UJEP 22.11.2008

Zápis ze schůzky na UJEP 22.11.2008

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 22.11.2008, UJEP, Ústí nad Labem

Účast za czCube: Aleš Holub, David Holas, Jaroslav Kousal, Jiří Beran
Účast za UJEP: Jan Novotný, Tomáš Vysloužil, Marcela Faltýnová, Martin Nociar, Pavel Pavlas, Radek Beldík

Mechanická konstrukce družice (Tomáš Vysloužil, Marcela Faltýnová):
- dohodnuty základní principy vyklápěcích stěn (1 shora, 3 z boku)
- součástí řešení budou rozměry, závěsy, nemagnetické pružiny a uvolňovací zámky
  (odporový drát použít např. z přístrojových pojistek (volitelný max. proud)?)
- uvolňovací zámky budou ovládány elektronikou mimo řešení mechaniky
  (předepsané časy rozvinutí jsou mimo možnosti spolehlivé mechanické konstrukce)
- součástí řešení bude i umístění a uchycení silových cívek stabilizace
  (vodiče cívek by se neměly dotýkat stěn družice)
- součástí mechanického řešení bude i nosný systém plošných spojů elektroniky družice
  (upevnění plošných spojů, chladicích hliníkových mezidesek s možností variabilní
  vzdálenosti mezi deskami [např. distanční kroužky])
- při řešení bude v maximální míře využito možností rapid prototypingu
- bude navržen a vyprototypován model mechanického uspořádání, včetně maket
  stabilizačních cívek, maket desek plošných spojů a chladicích mezivrstev
- M.Faltýnová zkusí i poptat dodávku solárních panelů na míru
- byly diskutovány i možnosti umístění a rozevření antén pro pásmo 435 MHz
  na vyklápěcích panelech

Pozemní stanice 2,4 GHz na UJEP (Jan Novotný, Pavel Pavlas, Radek Beldík):
- potřebné vybavení se bude zkoušet a ladit u doc. Loudy
- po vyladění se elektronika předá na FVTM k montáži
- diplomanti z UJEP pak smontují a oživí stanici na UJEP (možná až v roce 2010)
- cílem je zatím přijímat vybrané stávající malé družice na oběžné dráze (AO-51)

Magnetická komora (Martin Nociar):
- podle návrhu Richarda L. se vyrábí desky plošných spojů pro řídicí elektroniku
- jsou trochu nejasnosti s rozměry některých pájecích ploch
- bude třeba osobní schůzka Martina Nociara a Richarda Linharta, která se uskuteční
  podle možností v nejbližší době

ESA CubeSat workshop:
- zkusíme se přihlásit dvěma prezentacemi (jedna obecná o projektu
  a odlišnostech czCube od projektu běžných cubesatů, druhá o tom co můžeme
  nabídnout ostatním týmům)
- abstrakty prezentací upřesníme, napíšeme a odešleme do 30.11.2008
- počítáme s účastí 3 - 4 osob z týmu na workshopu (1 z UJEP)
- sponzoring ESA se na nás nevztahuje (takže budeme muset jet na vlastní náklady)

Děkujeme J.Novotnému a FVTM UJEP za organizaci a poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsali Aleš Holub a David Holas