czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 18.4.2009

Zápis ze schůzky 18.4.2009

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 18.4.2009, Praha, ČKK

Účast: Aleš Holub, Martin Fejt, Jan Doležal, David Holas,
Michal Pokorný, Michael Polák, Richard Linhart, Míra Major, Martin Nociar

Info o stavu prací:

Zdroj (MM):
- Míra M. navrhl nové kompletní obvodové zapojení (ve spolupráci s Tomášem H.)
- schéma je k dispozici pro oponenturu
- zdroj obsahuje dvě nezávislé větve
- vstupní měnič od Tomáše H. má vysokou účinnost a optimalizaci podle zátěže
- jsou třeba 12 článkové solární panely s napětím 5-6V
- výstupní napětí jsou 3,3V a 5V
- zdroj má 4 výstupy na palníky (spínané výstupy z baterie) a také interface RS-232 a I2
- je očekáváno 12 stěn se solárními články
- měří se proud z každé stěny jednotlivě, napětí se měří společné
- v plánu je vyrobit testovací prototyp jedné větve zdroje (včetně simulátoru zátěže)

Pozemní stanice (DH, MP, RL):
- pro pásmo S Michal P. dokončuje vývoj koncového zesilovače
- pro pásmo S chybí přepínače a sjednocená deska elektroniky u ozařovače
- pro pásmo UHF chybí přepínače signálu
- chybí konstrukce pro napojení rotátoru na stožár (staví Jirka B.)

Rádio 2,4 GHz (MP, DH):
- zbývá koncový zesilovač pro družici (je ve fázi shánění součástek)

Rádio UHF (DH, RL):
- u PA pro vysílání odešel výstupní tranzistor (jinak je vše připraveno)

Mg. komora (MN, RL):
- shání se několik zbývajících součástek elektroniky (pak teprve budou osazeny DPZ a komora zprovozněna)
- bezmomentový závěs bez pokroku

ADCS (DH, RL):
- řeší se přesnější verze magnetometru

Kamera (DH, RL):
- u VGA kamery zbývá k řešení ukládání dat na SD kartu

Tether a Plachta (AH):
- byl popsán návrh řešení kombinující plachtu a tether (tether při startu namotán na složené plachtě)
- Aleš H. ukázal model navrženého řešení sestavený se svinovacích metrů jako nosníků
- hmotnost modelu je cca 260g (4m2 plachty [40g], 4x2m nosníků [100g], 2x5m tetheru [120g]
- pro přesnější práci (na prototypu) musí být nalezeno vhodné vybavení a lidé (UJEP?)

Mechanická konstrukce družice (dokumenty od MF a TV):
- předveden aktuální model nosné konstrukce z rapid prototypingu
- konečné řešení vyklápění stěn musí být ještě vybráno o ověřeno (pásky nebo vinuté pružiny)
- byl navržen nový tvar nosiče cívek pro ADCS (mohl by být vyroben rapid prototypingem)
- nabídka solárních článků od Solartecu nebyla potvrzena (musíme si poradit jinak)

Organizační a jiné záležitosti:
- bylo rozhodnuto konsolidovat práce lepším projektovým řízením
--- bude připraven WBS rozpad všech potřebných dílů a činností (základ navrhne Aleš H., dopracují všichni)
--- bude vybrán a nasazen vhodný SW pro podporu projektového řízení (harmonogram, síťový graf)
--- bude vyzkoušen SW RedLine CRM pro "ticketovací" systém řešení problémů a záznamů prací
- pro lepší motivaci bude uveden do praxe bodový systém hodnocení účasti na projektu
--- Aleš H. navrhne úvodní ohodnocení (podle WBS a skutečných výsledků)
--- Honza D. naplní a nakonfiguje svůj online systém bodování (hlasování)
- příště bude uspořádána regulérní členská schůze czCube o.s. (zavedení bodového systému a projektového řízení)
- příští schůzka bude předběžně v červnu 2009
- Honza D. zaktualizuje seznam členů sdružení czCube o.s. (bude zveřejněn na webu)
- Michael Polák byl přijat za člena czCube o.s. (všichni přítomní souhlasili)
- Aleš H. navrhl, aby Davidovi Kučerovi bylo ukončeno členství v czCube o.s. (všichni přítomní souhlasili)
- Michal P. informoval o projektu jejich univerzitního CubeSatu na ZČU (získali grant, poletí do 2 let)

Děkujeme M.Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsal A.H.