czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 12.1.2008

Zápis ze schůzky 12.1.2008

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 12.1.2007, Praha, Cybertex

Účast: Richard Linhart, Michal Pokorný, Marian Váňa, David Kučera, Michal Zelinka, David Holas, Jaroslav Kousal, Miroslav Major, Aleš Holub, +3 hosté z Techmanie

Informace od přítomných členů týmu:

Richard L. a David H. (rádio 435 Mhz)
- Richard L. předvedl dílčí prototyp rádia (bez koncového stupně)
- Richard L. odzkoušel a proměřil koaxiální relé od F.Zalia
- zatím chybí návrh antén
- v plánu je HW kompletace testovacího prototypu rádia 435 MHz pro družici
  (včetně koncového stupně, RF switche a provizorní antény)

Michal P. (rádio 2,4 GHz)
- Michal P. předvedl dvě osazené desky základu nové verze rádia
- LNA je navržen a staví se
- koncový zesilovač se navrhuje
- v plánu je implementovat AX25 do rádia (na SW bude spolupracovat David H.)
- pozemní stanici pro pásmo 2,4 GHz připravuje i Marian

Marian V. (tether)
- Marian popsal stávající návrh konstrukce tetheru
  (včetně základních výpočtů stability a řízení)
- konstrukce počítá s vysunutím nejméně dvou kovových pásků (dlouhých několik metrů)
- pásky budou uchyceny na plošince vysunuté z tělesa družice (cca 30 cm daleko)
- pásky budou vzájemně pod úhlem cca 60 - 90° a budou směřovat pod družici
  (budou fungovat i jako gravitační stabilizace)

David K. (kamera, zdroj)
- pokračuje vývoj zdokonalených verzí obou zařízení
- pokračuje i snaha o stavbu pozemní stanice v Milovicích

David H. (kamera)
- pro testy byla pořízena externí kamera k mobilu s rozhraním RS-232

David H. a Richard L. (ADCS)
- zatím bez pokroku
- Richard L. má v plánu dokončit elektroniku pro řízení cívek magnetické komory
  a připravit novou verzi magnetometru (s tříosým čidlem)
- Michal Z. navrhne a připraví elektroniku pro snímání pootočení družice
  v magnetické komoře

David H. (pozemní stanice)
- David H. zajistil proměření nové pozemní antény 435 MHz v Panské Vsi
  (výsledky: parametry jsou dobré jen v jedné polarizaci)
  (F.Střihavka chce navrhnout lepší verzi antény)
- David H. zprovoznil a ukázal svůj systém pro průběžné přelaďování
  rádia během přeletu (systém byl úspěšně vyzkoušen a bylo zachyceno
  vysílání několika radioamatérských družic)
- David H. nahradil FlexNet svým lepším SW (ověřuje ho i M.Kasal)
- rádio Tomáše H. je dokončeno a vykazuje výborné parametry
  (bude ověřeno při testech)

Míra M. (napájecí zdroj)
- Míra navrhl a prezentoval nové schéma zdroje s obvodem TI
  (integrujícím několik zdrojů naráz, což konstrukci trochu zjednodušuje)
- v plánu je postavit prototyp zdroje podle aktuálního návrhu (po oponentuře)
- další verzi zdroje navrhl i p. Jahoda
  (na schůzce bylo k dispozici schéma pro oponenturu)

Aleš H. (sluneční plachta)
- Aleš předvedl funkční model plachty
  (včetně rozvinutí nosníků s plastovou fólií o ploše 2m2)
- nosníky s fólií byly navinuty na duté cívce o průměru 7 cm a výšce 9 cm
- tloušťka svinuté plachty byla cca 8 mm a hmotnost celé konstrukce byla cca 40g
- v plánu je postavit prototyp modulu plachty s Mylarem a s konstrukcí slučitelnou
  s tetherem

Ostatní:
- hosté z Techmanie představili své záměry a navrhli možnosti vzájemné spolupráce
  s czCube (czCube získá možnost prezentace a nezávislého pohledu na svůj projekt,
  Techmania získá detailní informace o projektu, který může přispět k inspiraci
  a zaujetí mládeže)
- Michal Z. se jako nový zájemce seznámil se stavem projektu a zapojí se do vývoje
  ADCS a případně i zdroje
- návrhy tetheru a sluneční plachty jsou už dostatečně konkrétní na to,
  aby bylo možno zahájit 3D kreslení a modelování mechanického uspořádání celé družice
- David H. a Aleš H. prezentovali projekt czCube na Setkání českých a slovenských
  odborníků v kosmickém výzkumu, které se konalo v Praze dne 27.11.2007
  (pod záštitou NTM)
- dostali jsme oficiální nabídku od organizace ISIS na komerční zajištění startu czCube
  na konci roku 2008 indickou raketou PSLV (nabídku zatím nemůžeme akceptovat)

Shrnutí hlavních činností pro nejbližší období (do března 2008):
- Richard L. zkompletuje radiomaják 435 MHz (aby byl připraven k testování)
- David H. a další budou pokračovat v přípravě vybavení pro pozemní stanici
- Michal P. a David H. budou pokračovat ve vývoji a stavbě nové verze rádia 2,4 GHz
- Marian V. bude pokračovat ve vývoji a stavbě prototypu tetheru
- Richard L. bude pracovat na elektronice ADCS a na nové verzi magnetometru
- David K. bude pokračovat ve vývoji hi-tech verzí kamery a zdroje
- Míra M. sežene obvod TI a postaví prototyp zdroje podle aktuálního návrhu
- Aleš H. postaví prototyp modulu plachty s Mylarem a s konstrukcí slučitelnou s tetherem
- Aleš H. upraví web podle připomínek z Techmanie a doplní na web multimedia
- zahájíme 3D kreslení a modelování celé konstrukce czCube
- příští schůzka bude předběžně 15.3.2008

Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal Aleš Holub (revidoval David Holas)