czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 28.6.2008

Zápis ze schůzky 28.6.2008

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 28.6.2008, Praha, ČKK

Účast: Richard Linhart, David Holas, Miroslav Major, Michael Polák, Michal Pokorný, Jaroslav Kousal, Aleš Holub, David Kučera

Informace od přítomných členů týmu:

Richard L.
- sestaven HW prototyp záložní palubní kamery (JPEG průmyslová kamera 640x480)
- pokračují práce na elektronice testovací mg. komory
- navrženo schéma nové verze magnetometru
- v plánu je dotažení elektroniky mg. komory a magnetometru pro oponenturu a testy

David H.
- záložní palubní kamera
--- Marian V. zakoupil JPEG kameru ITM-328
--- původní kamera založená na digit. fotoaparátu z mobilu Siemens zastavena,
    nepodařilo se s Tomášem H. a Michalem Z. dostatečně zredukovat její
    elektroniku a mechaniku
--- v plánu je převzetí a oživení prototypu a vývoj SW pro záložní kameru
- ADCS
--- cívky pro ADCS jsou navinuty (lze zhotovit i další, drátu je dostatek [pro testy])
--- cívky předány Richardovi L. k pokusné montáži na nosné rámečky
--- další vývoj HW a SW je zatím pozastaven (rádio má vyšší prioritu)
- testovací mg. komora byla převezena na UJEP a zde sestavena
--- na komoře bude dále pracovat diplomant na UJEP (s Davidem H. a Richardem L.)
- rádio 435-438 MHz
--- Tomáš H. připomínkoval a upravil zapojení TRX s TH7122 a PA/SWITCH
--- samotný TH7122 má při vysokém výstupním výkonu +10 dBm nepřijatelně nízkou
    účinnost
--- vzhledem k tomu, že jednostupňový PA od F.Zalia potřebuje na vstupu >10dBm,
    je nutno postavit ještě předzesilovač, nebo revidovat celý návrh PA
--- po konzultacích s F.Zaliem, Richrdem L. a Tomášem H. rozhodnuto vyvinout
    dvojstupňový koncový zesilovač
--- nové zapojení PA navrhl Filip Z. a postaví ho Tomáš H.
--- Michal P. a David H. zakoupili fosforbronzové plechy pro výrobu palubní
    antény 70cm, bohužel se zdá, že pružnost plechu je zřejmě nedostatečná
- příprava pozemní stanice pokračuje
--- GES Electronics sponzorsky přislíbil anténu, přepínač polarizací, rotátor a konektory
--- Jirka B. zkonstruuje a dodá díly pro stožár
--- F.Střihavka proměřuje hybridní člen pro vytvoření RHCP na pozemní anténě
--- další materiál dodá David H. a Michael P. (kabely, řídicí stanice)
--- stanice bude prozatím postavena v Panské Vsi (závisí na domluvě s PV)
--- pro pásmo 2,4 GHz máme k dispozici dvě paraboly od F.Střihavky,
    pro příjem počítáme se 115cm
--- pro pásmo 2,4 GHz je třeba ozařovač (Petr P. modeluje, David H. je postaví)

Míra M.
- napájecí zdroj
--- postupný vývoj zdroje ke zmenšování a minimu součástek
--- základem jsou dva obvody z mobilů a PDA
--- jeden obvod umí ovládat 3 výstupy 3,3 V (proud až 1 A)
--- spínání výstupů k modulům bude řízeno softwarově
--- v nouzi záloha sepne lineární zdroj od baterie
--- v plánu je postavit a vyzkoušet finální konfiguraci
--- v plánu je doplnění měření proudů o multiplexer (více vstupů)

Michael P.
- deklaruje ochotu spolupráce na přípravě řídicího serveru pozemní stanice
  a spolupráce s Davidem H. na zdokonalení SW simulátoru, včetně jeho oživení
  v online podobě
- Michael dodal materiál pro pozemní stanici (zakoupení několika N konektorů,
dodávka repasovaného kabelu H1000 ze zrušených WiFi instalací)
- nabízí překlady do angličtiny (pro web)

Michal P.
- rádio 2,4 GHz
--- proběhly testy vysílání prototypu a naměřené výsledky modulátoru jsou dobré
--- funkční jsou už dvě osazené desky
--- LNA je navržen, nemá optimální parametry, ale je předpoklad, že budou
    dostatečné (IL=0,9 dB při G=38 dB)
--- součástky na pozemní výkonový zesilovač 10W jsou připraveny,
    návrh zapojení je v plánu
--- v plánu je pokračovat v realizaci a testování dílčích částí
- napájecí zdroj
--- diplomant na ZČU navrh vlastní řešení a postavil prototyp
--- diplomant se spojí s Mírou M. a spolu zpřesní celé řešení

Aleš H.
- sluneční plachta
--- Radovan M. kreslí v Inventoru mechanizmus rozvinutí nosníků
--- v plánu je ověření funkčnosti a vyrobitelnosti mechanizmu
--- vhodný nemagnetický pohon pro natáčení plachty zatím nebyl nalezen
--- vývoj plachty přihlédne k výsledkům mise NanoSail-D (NASA, srpen 2008)
- na raketě Vega nepoletíme (ESA náš projekt nevybrala)

David K.
- prosazuje hi-tech průmyslové řešení celé družice
- pokračuje ve vývoji svých verzí zdroje a kamery
- pokračuje i ve stavbě stavbu pozemní stanice v Milovicích

Děkujeme Milanovi Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsal Aleš Holub (revidoval David Holas)