czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 18.3.2006

Zápis ze schůzky 18.3.2006

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 18.3.2006, Praha, Cybertex

Účast: David Kučera, David Holas, Jaroslav Kousal, Richard Linhart, Robert Pačanda, Robert Švarc, Aleš Holub

Protože většina účastníků schůzky byli technici, soustředili jsme se na projednání technických otázek.

Hlavním tématech schůzky tedy byla diskuse o parametrech modulů (zadání) a stav prací na jednotlivých modulech (řešení).

Výsledky diskuse o parametrech modulů jsou shrnuty do samostatného dokumentu "Zadání" (dokument zachycuje celkovou koncepci družice, potřebné parametry modulů i hrubý návrh jejich řešení).

Hlavní výsledky diskuse na schůzce:
- základní palubní napětí bylo stanoveno na 3,3 V
- jako doplňkové napětí poskytované zdrojem je navrženo 5 V
- vysílací frekvence radiomajáku byla zvolena v pásmu 2 m (145,8 MHz) [kvůli radioamatérům]
- přijímací frekvence (povelového přijímače u radiomajáku) byla zvolena 435 MHz
- u radiomajáku je předpokládáno použití půlvlnných antén (prutových, rozvinovacích)
- bylo navrženo zlepšit spolupráci v týmu tímto postupem:
--- řešitelé modulů popíšou potřeby pro ovládání své elektroniky
--- David H. podle toho navrhne potřebné parametry MCU (výkon, paměť, I/O, ...)
--- David K. podle těchto parametrů vybere a zajistí vhodný typ MCU
--- David H. pak pomůže při vývoji SW pro daný MCU

Upřesnění k jednotlivým modulům:
- moduly obecně:
--- všechny moduly budou propojeny i jednotnými hodinami (kromě napájení a komunikační sběrnice)
--- každý modul je napájen nezávislým napájecím přívodem ze zdroje
--- alespoň jeden modul musí obsahovat kvalitní hodiny reálného času (RTC) včetně data
     (a tuto informaci musí pravidelně posílat na interní sběrnici pro použití ostatními moduly)
--- každý modul obsahující RTC bude pravidelně synchronizován ze Země
--- Robert P. navrhuje maximálně držet magnetickou čistotu materiálů (kvalita měření magnetometru)
--- můžeme využit Richardův interface a vytvořit PC SW pro testování komunikace modulů přes sběrnici

- napájecí zdroj:
--- Robert P. navrhuje zapojit plus pól napájení na kostru družice
     (pro omezení interakce s prý převážně kladně nabitými částicemi na LEO)
     (omezí se nabíjení družice a zlepší možnosti pro přesná měření)
--- zdroj musí být schopen dodat na výstup krátkodobě až 1 A (např. tavení pojistek antén)
--- zdroj musí měřit i proud na napájecích výstupech k jednotlivým modulům
--- zdroj musí ovládat alespoň 4 napájecí výstupy (k různým modulům)
--- David K. má zdroj hotov pro testování integrace s dalšími moduly

- radiomaják (a jeho povelový přijímač):
--- přijímač má vyzařovací špičku na frekvenci 21,25 MHz
--- na družici nesmí být frekvence 450 kHz (+-25 kHz) [rušila by přijímač]
--- při výběru a programování MCU pro Radiomaják pomůže David H. (a David K.)

- palubní kamera:
--- je očekávána schopnost pořizovat barevné fotografie, volitelná degradace rozlišení
--- musí být možno ovládat parametry expozice
--- David K. má palubní kameru prakticky hotovu pro testování
--- základní směr snímkování by měl být "nahoru" (pro sledování rozvíjení tetheru)
--- bylo by možné a vhodné použít osvětlovací zdroj (LED)?

- orientace a stabilizace:
--- Jarda popsal výsledky svých výpočtů a úvah
     (plyne z nich, že stabilizace cívkami na mg. siločáru je reálná)
--- je třeba poměrně přesně měřit vektor mg. pole Země rychlostí alespoň 1 x za sekundu
--- Richard měl na schůzce funkční prototyp svého magnetometru
--- Richard navrhl prověřit využití stabilizačních cívek pro překalibrování magnetometru za běhu
--- Robert P. upozornil na nutnost vzít do úvahy vliv proudů v obvodech elektroniky na stabilizaci
--- David H. popsal a ukázal svůj SW simulátor pohybu družice v prostoru
     (už teď simulátor umí řadu věcí - přesnou simulaci pohybu po oběžné dráze, osvětlením i mg. polem)
     (tento simulátor bude dále vyvíjet a zahrne do něj i algoritmy stabilizace, orientaci i komunikaci se Zemí i mezi moduly)
--- Richard navrhl prověřit možnost "demagnetizace" družice krátkým pulsem opačného směru
     (než jaký předtím pustil do silových cívek systém stabilizace při regulačním zásahu)

Příští schůzka:
- je navržena na sobotu 20.5.2006 opět v Praze u Davida K. (Modřínová 53)
  (protože Praha dobře vyhovuje většině zúčastněných [lépe než Bohdaneč a KNP])

Úkoly (do příští schůzky):
- Aleš upraví "Zadání" podle dohody na schůzce a zajistí jeho akceptaci všemi řešiteli
- Aleš upraví návrh projektových dokumentů (SP, LR) a zajistí jejich připomínkování a schválení
- Aleš získá návrh harmonogramu dalšího postupu od všech řešitelů (pro všechny moduly)
- Aleš prověří míru zájmu a možného zapojení členů týmu (hlavně novějších zájemců)
- Aleš přidělí jednotlivým účastníkům týmu status zařazení do skupin podle vyvíjené aktivity (1-3)
- David H. upřesní a dokončí popis (návrhu) "zpráv" mezi moduly (po interní sběrnici)
- David H. bude pokračovat ve vývoji SW simulátoru družice (orientace, stabilizace, komunikace)
- Jarda pomůže při implementaci algoritmů stabilizace do SW simulátoru
- Richard otestuje možnosti a parametry svého prototypu magnetometru, zejména dosažitelné rozlišení
- David H. ve spolupráci s řešiteli Radiomajáku popíše potřebné parametry MCU pro Radiomaják
- David K. spolu s Davidem H. vyberou vhodný typ MCU pro Radiomaják (a určí standardy pro MCU)
- Robert P. a Robert Š. upřesní (případně postaví) radiovou část Radiomajáku (včetně antén?)
- Aleš popíše své záměry a možnosti v ověřování dílů pro Sluneční plachtu

Další poznámky a otázky (k rozmyšlení do příští schůzky):
- je třeba si ujasnit zabezpečení komunikace se Zemí (povelování ze Země)?
- Michal Pavelka nabízí svou pomoc projektu (např. 3D modelování v Inventoru)
- potřebovali bychom rozhodnout o "vědeckém měření" na družici (ano/ne, co, jak, kdo)?
- je třeba si ujasnit, jak to dáme celé dohromady (testování v simulátoru a komunikačním testeru)?
- budeme něco ukazovat na KNP 2006? co? kdo? jak?

Zapsal Aleš Holub (připomínkovali David Holas a Richard Linhart)

Aktualizováno: 22.02.2006