czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 22.9.2007

Zápis ze schůzky 22.9.2007

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 22.9.2007, Praha, Cybertex

Účast: David Kučera, Aleš Holub, Petr Piksa, Jaroslav Kousal, Michal Pokorný, David Holas, Richard Sysala, Martin Fejt, Richard Linhart, Jan Doležal

Informace od přítomných členů týmu:

Aleš H. (sluneční plachta)
- pro nedostatek času byly za minulý měsíc provedeny jen drobné pokusy
- model bubnové konstrukce s hliníkovým odhazovatelným překrytem nosníků funguje
  přijatelně
- v plánu je zkonzultovat celkové řešení mechaniky plachty se zkušenějšími lidmi
- v plánu je postavit prototyp, který po elektrickém povelu vysune a rozvine nosníky
  s plachtou

Petr P. (antény)
- dokončena optimalizace pozemní antény pro pásmo 435 MHz na postranní laloky
- výkres navrženého uspořádání antény bude předán v nejbližší době k realizaci

David H. a Richard L. (ADCS)
- všechny potřebné díly jsou připraveny ke stavbě testovacího prototypu
- tester ADCS je ve vývoji (zbývá dořešit snímání otočení závěsu a řízení velkých cívek)
- bez dokončeného snímání pootočení závěsu nelze provést testy s rozumnou
  vypovídající hodnotou
- v plánu je postavit testovací prototyp ADCS včetně výkonných cívek

David H. a Richard L. (rádio 435 Mhz)
- všechny potřebné součástky jsou k dispozici
- Richard L. pokračuje ve stavbě desky transreceiveru a RF switche, návrh je hotov
- F. Zalio navrhl dvě verze PA, verze s HITITE obvodem se zdá horší (problémy při
  vysílání nižším výkonem), druhou verzi s tranzistorem dodá v nejbližší době spolu
  s navrženým LNA pro pozemní stanici
- konstrukce byla zkonzultována s M.Kasalem, bez námitek
  (M.Kasal doporučuje, aby po startu vysílal radiomaják stále, s nižším výkonem)
- David H. a F. Zalio provedli test odolnosti modemu proti simulovanému AWGN šumu
  a výsledky vypadají nadějně (chybovost přenosu by měla být na cca 2000-2500km
  lepší než 10^-3)
- David H. dokončil SW kodér a dekodér AX.25 do AVR, připravil základy SW pro
  pozemní stanici AFSK 1200 přes ovladač FlexNet a zvukovou kartu, implementoval
  kryptování uplink komunikace pomocí symetrické šifry s 80-ti bitovým klíčem
- v plánu je stavba kompletního testovacího prototypu rádia 435 MHz pro družici
- J.Beran postavil prototyp pozemní antény a David H. s F.Střihavkou ji v Panské Vsi
  proměřili, výsledky znamenají nutnost změn ve spolupráci s P. Piksou
- rádio pro pozemní stanici staví též Tomáš Humpolec ve spolupráci s Davidem H.
- v plánu je konkretizovat rádiovou konstrukci celé pozemní stanice
- bylo přislíbeno zapůjčení radiostanice FT-817 od M.Folprechta (pro testy a výhledově
  pro pozemní stanici)

Michal P. (rádio 2,4 GHz)
- po konzultaci s M.Kasalem bylo rozhodnuto konstrukci změnit podle radioamatérských
  standardů (to znamená předělat celé rádio vyjma CPU, změnit čipy, software atd.)
- v plánu je navrhnout nové řešení rádia, konzultovat konstrukci s M.Kasalem
  a odhadnout, jak rychle může další vývoj probíhat
- David H. proměřil na základě připomínek M.Kasala simulovaný přínos Reed-Solomonova
  (15,9) kódu pro zvýšení spolehlivosti přenosu, podle výsledků se zdá, že přínos není
  velký, v plánu je provést "živé testy" pro AX.25 a udělat závěr (radioamatérský příjem
  je snazší bez kódu)
- David H. připraví a otestuje SW pro AVR pro vysílání a příjem AX.25 rámců rychlostí
  38400 Bd
- David H. otestuje reálnou propustnost

Richard S. (kamera) [a zprostředkovaně i Míra M. (zdroj)]
- čipy pro kameru budou objednány spolu s optikou od stejného výrobce/dodavatele
  (výběr vhodné optiky ještě nebyl dokončen)
- v plánu je určit přesné schéma HW (do konce října 2007) a pak HW postavit
  (stavba cca 3 měsíce)
- vývoj HW odhadl Richard S. na 3 měsíce
- Aleš H. a David H. doplnili svou představu fungování kamery o vytvoření zmenšených
  náhledů pořízených snímků, adresáři pořízených snímků a koncepce "programů"
  pro fotografování
- zprostředkované info o vývoji zdroje:
--- Míra M. předpokládá dokončení použitelného prototypu zdroje už koncem října 2007

Honza D. (řízení projektu)
- pro vytvoření harmonogramu dalšího vývoje czCube je zatím nedostatek přesných
  informací
- v plánu je upřesnit milníky a termíny a dokončit návrh harmonogramu

David K. (výrobní zázemí, kamera, zdroj)
- David K. je připraven nechat postavit stožár pro antény na svém pozemku v Milovicích
- přesnější 3D kreslení a modelování bude mít smysl až po upřesnění konstrukce modulů
- vývojový prototyp kamery s hradlovým polem a procesorem ARM byl předveden v chodu

Ostatní:
- pořádání koordinačních schůzek každý měsíc zřejmě nemá smysl, takže intervaly zase
  prodloužíme
- z Holandska přišla nabídka na možnost zajištění startu na indické raketě PSLV v roce 2008
  (SSO, 98°, 700 km)
--- kvůli zjištění podmínek Aleš odpoví předběžným zájmem o start na konci roku 2008
    (a později)
- byly identifikovány hlavní problémy vhodné ke konzultaci s externími subjekty:
--- jaká je optimální konstrukce a technologie výroby modulu sluneční plachty?
--- jak udržet stabilitu vysílacího kmitočtu při změnách teploty družice?
--- na co si obecně dávat pozor při konstrukci zařízení do kosmu (do vakua)?

Shrnutí hlavních činností pro nejbližší období (do listopadu 2007):
- Aleš H. zkonzultuje řešení konstrukce sluneční plachty a postaví testovací prototyp
- David H. a Richard L. postaví testovací prototypy ADCS a radiomajáku
- David H. bude pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o radiové frekvence
- Michal P. a David H. připraví nové řešení rádia 2,4 GHz a odhadnou rychlost dalšího vývoje
- Richard S. a Míra M. dokončí návrh HW kamery a Míra postaví testovací prototyp zdroje
- Honza D. sestaví harmonogram dalšího vývoje czCube
- příští schůzku předběžně plánujeme na 3.11.2007

Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal Aleš Holub