czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 11.8.2007

Zápis ze schůzky 11.8.2007

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 11.8.2007, Praha, Cybertex

Účast: Aleš Holub, David Kučera, Marian Váňa, Petr Piksa, Miroslav Major, Jan Doležal, Miloslav Folprecht, Richard Linhart, David Holas, František Střihavka

Informace od přítomných členů týmu:

Aleš H.
- postaven model bubnové konstrukce s hliníkovým odhazovatelným překrytem poutajícím svinuté nosníky
--- buben nelze zmenšit pod průměr cca 6 cm, protože jinak se nosníky už lámou
--- odhození překrytu tlačnou pružinou funguje celkem spolehlivě
- v plánu je vyzkoušet různé druhy poutání nosníků a jejich uvolnění
- v plánu je také připojit složenou plachtu k nosníkům a testovat rozkládání

David K.
- vývoj kamery se dvěma snímači, hradlovým polem a procesorem ARM je prakticky dokončen
--- podařilo se mírně snížit spotřebu
--- bude dále testováno a vylepšováno HW rozpoznávání obrazu
- hi-tech verze zdroje s ARM procesorem čeká jen na konečný výběr solárních článků a reálné parametry napájených modulů
- David poptal účinnější solární články a byly mu nabídnuty až s účinností 33% (ale značně drahé)
- pro 3D kreslení je třeba upřesnit mechanické rozměry modulů a konfiguraci solárních článků

Marian V.
- pro konstrukci tetheru je počítáno s vláknem Dyneema, měděným drátem a napínacím páskem z materiálu Hastelloy
- v plánu je postavit model konstrukce tetheru
- i Marian poptal nové solární články a byly mu nabídnuty až s účinností 28%
--- dostupné by tak byly až 4W na jednu stěnu družice
--- tloušťka článků 0,15 mm, napětí 2,6 V 
- v plánu je stavba nosné konstrukce pro solární články na čtyřech vyklápěcích stěnách

Petr P.
- Petr namodeloval a spočítal pozemní YAGI anténu pro pásmo 435 MHz optimalizovanou na zisk
- F.Střihavka doporučuje konzultovat anténu s OK1RI
- M.Folprecht nabídl sdružovače pro sestavu antén
- David K. nabízí pro stavbu antén svůj pozemek v Milovicích
- anténu přislíbil postavit J.Beran (včetně rotátoru)

Míra M.
- pro svou verzi kamery koupí Richard S. dva snímací čipy
--- čipy mohou komunikovat po jednobitové sběrnici s řídicím CPU a samy umí JPG výstup
--- v plánu je postavit prototyp s napojením na PC
- pro svou verzi zdroje Míra zkouší různá obvodová zapojení
- vývojový kit umožňuje napojení na PC přes sériový port
- v plánu je předvedení a otestování základní verze obvodového řešení zdroje

Honza D.
- hlasovací systém je hotov a k dispozici
- výkonný výbor stanoví základní návrh bodového ohodnocení a rozhodne o hlasování
- podle ústních informací ze schůzky Honza připraví celkový harmonogram dalšího vývoje czCube
(pokud možno s cílovým datem dokončení letového kusu v dubnu 2008)

Richard L. a David H.
- ADCS
--- konstrukce je jasná a díly jsou připraveny ke stavbě
--- tester ADCS je ve vývoji (na jeho stavbě spolupracuje Tomáš Humpolec)
--- v plánu ověřit chování elektroniky ADCS a v září informovat o výsledcích
- rádio 435 MHz
--- všechny potřebné součástky jsou prakticky pohromadě
--- v plánu je postavit funkční prototyp (bez koncového stupně)
--- pro pozemní stanici nabídl M.Folprecht zapůjčení rádia typu FT-817
- rádio 2,4 Ghz
--- k našemu řešení jsme získali základní připomínky od M.Kasala
--- možná bude třeba upravit celkové řešení kvůli lepší radioamatérské standardizaci
--- rychlost bude vhodné omezit na 38400 bd (bude třeba změnit transceiver)
- v plánu je dokončit a odeslat podklady pro žádost o frekvence
- v plánu je domluvit konzultační návštěvu členů týmu u M.Kasala v Brně
- F.Střihavka předpokládá, že Panská Ves by mohla pomoci s prvními komunikačními relacemi po startu družice
(bývá to kritická fáze letu)


Ostatní:
- informace k logu: hranaté je logo sdružení (skupiny), kulaté je logo družice (mise)
- web www.czcube.cz
--- doplněno funkční diskuzní fórum
--- doplněno demo online simulace letu družice
- bylo potvrzeno pořádání koordinačních schůzek každý měsíc
--- schůzky v prostorách ČKK/CSO budeme pořádat až po dokončení funkčního prototypu czCube
- z CalPoly přišla předběžná smlouva na zajištění startu na Dněpru
--- ovšem podle posledních práv je cílovým datem startu na Dněpru až rok 2009
--- očekávaným datem potvrzení smlouvy je zatím listopad 2007


Shrnutí hlavních činností pro nejbližší období (do září 2007):
- David H. dá dohromady podklady pro žádost o frekvence a pošle je M.Kasalovi
- Honza D. sestaví harmonogram dalšího vývoje czCube
- David K. popíše konstrukci svých prototypů (kamery a zdroje)
- všichni budou pokračovat ve vývoji dílů a na příští schůzce představí výsledky
- příští schůzku předběžně plánujeme na 22.9.2007

Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsal Aleš Holub