czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 31.3.2007

Zápis ze schůzky 31.3.2007

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 31.3.2007, Praha, Cybertex

Účast: Jan Doležal, David Holas, Jaroslav Kousal, Richard Linhart, Richard Sysala, Aleš Holub, Jana Mikulcová, Miroslav Major, David Kučera, Michal Polák

Stav vývoje dílů:

- sluneční plachta (Aleš H.):
--- od minulé schůzky bez praktického pokroku (nebyl čas)
--- prezentovány teoretické náměty Radovana M. na použití co nejtenčích nosníků
    (0,6 mm) a silikonové vazelíny do vakua pro zpomalení rozložení
--- snaha o 3 nezávislé díly plachty (fólie s nosníky, řídicí mechanizmus [zatím serva],
    uvolňovací mechanizmus)
--- plán: vyzkoušet zpomalení rozložení nosníků plachty silikonovou vazelínou

- radiomaják (Richard L., David H.):
--- SW modem se ukázal jako nevhodný (příliš velké zatížení CPU, malá stabilita frekvencí)
--- David H. získal vzorky HW transceiveru a modemu
--- plán: ze získaných vzorků postavit prototyp radiomajáku pro Packet Radio

- orientace a stabilizace (David H., Jarda K., Richard L.):
--- pokračuje stavba testovacího zařízení pro generování definovaného magnetického
    pole a pro ověření funkčnosti ADCS
--- základní konstrukce dokončena včetně silových cívek
--- pracuje se na budičích cívek, bezmomentovém závěsu a bezdrátovém dálkovém
    ovládání demonstrátoru ADCS
--- plán: dokončení testovací konstrukce ADCS včetně elektroniky a kalibrace
    generovaného mg. pole

- napájecí zdroj (Míra M., David K.):
--- Míra M. připravil modulární systém pro vývoj zdroje
--- navržena univerzální sběrnice a princip komunikace s vyvíjenými díly zdroje
--- David K. popsal blokové schéma svého prototypu sofistikovaného zdroje
    (jsou použity speciální součástky, ale parametry zdroje pak mají být velmi dobré)
--- plán: Míra M. rozšíří vývojový systém a postaví základní části zdroje
    (tento zdroj bude sloužit pro ověřování spolupráce s ostatními moduly družice)
--- plán: David K. převede prototyp sofistikovaného zdroje v chodu
    (kvůli spolehlivosti se počítá s "military" součástkami i v letové verzi zdroje)

- palubní kamera (Richard S., David K.):
--- Richard S. navrhl vhodný výběr snímacího čipu
--- na schůzce byl výběr odsouhlasen
--- plán: Richard S. koupí vývojovou sadu vybraného čipu, nebo samotný čip
--- plán: Míra M. pomůže Richardovi S. s přípravou HW pro vývoj snímacího SW

- rádio pro pásmo 2,4 GHz se zabezpečeným přenosem dat
--- bez informací [řešitel nebyl přítomen]:

- tether
--- bez informací [řešitel nebyl přítomen]:


Organizační záležitosti:
- občanské sdružení:
--- Honza D. administrativně dokončil registraci občanského sdružení "czCube o.s."
    (sdružení bylo registrováno ministerstvem vnitra a bylo mu přiděleno IČO)
--- z 9 zakládajících členů bylo přítomno 8, takže osazenstvo bylo usnášeníschopné
--- Honza D. navrhl úpravu stanov (změna sídla a vypuštění nadbytečného textu)
    (úpravy byly schváleny jednomyslně)
--- proběhla volba předsedy sdružení
-----– členská schůze rozhodla o veřejném hlasování (7 pro, 1 proti)
------ následně byl předsedou zvolen Aleš H. (8 pro)
--- Aleš H. vybral Honzu D. jako tajemníka sdružení
--- plán: registrovat na ministerstvu vnitra úpravy stanov a nové stanovy zveřejnit
    na webu
--- plán: založit otevřené konto u e-Banky pro potřeby sdružení
--- plán: upřesnit návrh prvotního rozdělení podílů na družici a připravit odpovídající
    hlasovací systém

Ostatní:
- Martin F. se nemohl dostavit a tak nemohl informovat o svém rozboru SW pro 2D
    a 3D kreslení a modelování
--- z freeware vypadá obecně nejpřijatelnějším SW Blender
--- na schůzce bylo konstatováno, že by měl kreslit jen jeden člověk a ten by měl
    mít k dispozici licenci profi SW (SolidWorks nebo Inventor)
- byl zprovozněn ostrý web projektu czCube na adrese www.czcube.cz
    (obsah zatím spravuje Aleš H.)
- Aleš H. informoval o e-mailové korespondenci s francouzským týmem CubeSatu
    DragonFly (pokud bychom měli co nabídnout, mohli bychom dohodnout výměnu
    zkušeností nebo i dílů) (Francouzi mají zájem především o napájecí zdroj)
- Richard S. informoval o e-mailové korespondenci s japonským týmem CubeSatu
- Aleš H. informoval o tom, že na základě výzvy z organizace CubeSat, přihlásil družici
    czCube předběžně ke startu na raketě Dněpr, plánovanému na konec roku 2008
    (z USA přišlo předběžné potvrzení registrace našeho zájmu s tím, že podmínky
    startu budou teprve stanoveny)
- Aleš H. informoval o tom, že na nadšeneckém setkání KNP 2007 by chtěl projekt
    czCube veřejně prezentovat
--- proto bude třeba připravit podklady pro prezentaci projektu jak na přednášce,
    tak na nástěnných panelech
--- přednáška na KNP 2007 je zařazena na pátek 11.5.2007 od 17:15 do 18:15
- příští schůzka je dohodnuta na 11. nebo 12.5.2007 v Lázních Bohdaneč v rámci
    setkání KNP 2007


Shrnutí  cílů do příští schůzky (do 11.5.2007):
- všichni se budou podílet na přípravě prezentace projektu czCube na KNP 2007
    (přednáška, podklady, prezentační materiály)
- Aleš H. vyzkouší zpomalení rozložení nosníků plachty silikonovou vazelínou
- Richard L. a David H. postaví prototyp radiomajáku (pro Packet Radio)
- David H., Jarda K. a Richard L. dokončí testovací "komoru" ADCS a provedou
    kalibraci generovaného mg. pole
- Richard S. a Míra M. připraví HW pro vývoj snímacího SW pro kameru
- Míra M. rozšíří vývojový systém a postaví základní části zdroje
- David K. převede prototyp sofistikovaného zdroje v chodu
- Honza D. zaregistruje na ministerstvu vnitra úpravy stanov a založí konto u e-Banky
- Aleš H. a David H. upřesní návrh prvotního rozdělení podílů na družici a nechají ho
    doplnit ostatními členy týmu
- Aleš H. a Honza D. připraví hlasovací systém pro hodnocení podílů na družici
- Aleš H. bude průběžně aktualizovat projektový web podle dosažených výsledků


Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku a za zajištění občerstvení.


6.4.2007 A.H.+D.H.+J.D.