czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 27.1.2007

Zápis ze schůzky 27.1.2007

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 27.1.2007, Praha, LOGOS

Účast: Jan Doležal, David Holas, Jaroslav Kousal, Richard Linhart, Richard Sysala, Aleš Holub, Jana Mikulcová, Martin Fejt, Miroslav Major

Stav vývoje dílů:

- sluneční plachta (Aleš H.):
--- ukázka ovládání serv z MCU ve dvou osách tak, jak by to bylo vhodné pro řízení
    plachty změnou těžiště (navíc ukázka jednoduchého automatického řízení polohy
    serv podle čidla Slunce [4 fototranzistory])
--- ukázka ručního rozložení 4m2 Mylarové fólie (bez výztuže)
--- ukázka ručního rozložení modelářských uhlíkových nosníků
    (jedna verze byla konstrukce s kladkami, druhá verze byla s pružnými klouby [spoji])
--- spolehlivý rozvíjecí mechanismus se zatím nepodařilo postavit
--- Aleš H. kontaktoval francouzského stavitele sluneční plachetnice Dragonfly
     a Olivier Boisard odpověděl (bezprostřední užší spolupráce se sice nerýsuje,
     ale kontakt lze udržovat a dále rozvíjet)
--- plán: najít vhodný způsob kontrolovaného rozložení nosníků
--- plán: hledat další možnosti řízení plachty (bez magnetických materiálů)

- rádio pro pásmo 2,4 GHz se zabezpečeným přenosem dat (Michal P. [nebyl přítomen,
  referoval Richard L.]):
--- protokol AX25 se ukázal jako nevhodný
--- Michal P. pracuje na optimalizaci SW pro mikrokontrolér
--- David H. nabízí pomoc s vývojem SW
--- plán: implementace jiného přenosového protokolu a ukázka bezdrátového přenosu dat

- radiomaják:
--- vývoj na sebe převzali Richard L., David H. a Martin F.
--- Richard postavil ověřovací základ radiomajáku podle dokumentace jednoho
    zahraničního projektu
--- Aleš H. informoval o tom, že firma ART z Brna komerčně nabízí poměrně vhodné
    radiotelemetrické moduly
--- plán: napsat vhodný SW pro modemovou část, prověřit dostupné možnosti pro
    radiovou část, postavit demonstrátor

- palubní kamera (Richard S.):
--- David K. je nezastižitelný a nedodal slíbený HW
--- Richard S. prověřil konstrukce kamer na dřívějších CubeSatech a také dostupnou
    komerční nabídku
--- Richard může vyvíjet SW, ale potřebuje něčí spolupráci na HW
--- podle návrhu Davida H. se pokusíme soustředit na přímé zpracování signálů
    z holého snímacího čipu (to umožňuje mít parametry snímání zcela pod kontrolou),
    přesto preferujeme hotová řešení typu SOC
--- plán: Richard S. vybere několik čipů do užšího výběru a společně jeden vybereme,
    ten pak Richard S. koupí
--- plán: podle vybraného čipu se zvolí vhodný procesor a Richard začne s vývojem SW
--- plán: pro začátek se použije libovolná dostupná optika

- orientace a stabilizace (David H., Jarda K., Richard L.):
--- David H. navinul testovací stabilizační cívky a ve spolupráci s Richardem L. připravuje
    kompletní demonstrátor ADCS
--- David H. staví testovací zařízení pro generování definovaného magnetického pole
    a pro ověření funkčnosti ADCS (silové cívky má zhotoveny a pracuje na nosné
    konstrukci a bezmomentovém závěsu pro demonstrátor)
--- David H. kontaktoval ČVUT a získal příslib zapůjčení přesného magnetometru
    pro kalibraci našeho testovacího zařízení
--- plán: dokončení demonstrátoru ADCS a jeho doplnění o bezdrátové dálkové ovládání
--- plán: dokončení testovací konstrukce ADCS, zdroje a elektroniky "magnetické komory"
    a kalibrace generovaného mg. pole

- převodník PC/KOMBUS (Richard L., David H.):
--- byl dokončen a úspěšně použit první kompletní převodník mezi PC a datovou sběrnicí
    modulů (KOMBUS)
--- SW pro KOMBUS je hotov a je k dispozici pro implementaci do řídicích CPU
    jednotlivých modulů
--- plán: využití převodníku při testování modulů
--- plán: implementovat SW pro KOMBUS do všech vyvíjených modulů

- napájecí zdroj (Míra M.):
--- David K. je nezastižitelný a nedodal slíbený HW
--- David H. a Aleš H. proto kontaktovali několik potenciálních nových řešitelů zdroje
    pro družici
--- tři z nich přislíbili udělat obvodový návrh řešení podle dodaných podkladů
--- také Míra M. připraví svůj návrh řešení a navíc je schopen a ochoten zdroj postavit
--- plán: výběr nejnadějnějšího návrhu zdroje a stavba jeho prototypu

- tether (Marian V. [nebyl přítomen])
--- plán (z minulé schůzky): upřesnění geometrického uspořádání tetheru a snad
    i funkční ionizátor


Organizační záležitosti:
- občanské sdružení:
--- Honza D. připravil návrh stanov a všech dalších dokumentů, potřebných
    k založení občanského sdružení (David H. stanovy ještě před schůzkou mírně
    revidoval)
--- po diskusi na schůzce jsme jednomyslně odhlasovali, že založíme nové občanské
    sdružení
--- pro sdružení jsme vybrali jméno "czCube" (8 hlasů pro "czCube", jeden hlas pro
    "czSat")
--- podepsali jsme žádost o registraci (přípravným výborem jsou Honza, David a Aleš)
--- zakládací listinu podepsalo všech 9 přítomných a tím se stali zakládajícími členy
    sdružení "czCube"
--- stanovy (vycházející z principů dříve diskutované týmové smlouvy) ještě
    připomínkoval Jarda K.

Ostatní:
- David K. sice zaregistroval doménu "czcube.cz", ale nepředal nikomu kontaktní údaje
- Aleš H. proto zprovoznil projektový web na adrese http://www.kosmo.cz/czcube
- David H. vyjádřil potřebu 2D a 3D kreslení a modelování - zkušenosti a pomoc nabídl
  Martin F.
- Martin F. nabídl i své možnosti a zkušenosti ve strojařině
- příští schůzka bude v sobotu 24.3.2007 od 10:00 v Praze (předběžně opět
  v zasedačce firmy LOGOS)


Shrnutí  cílů do příští schůzky (do 24.3.2007):
- Aleš předvede demonstrátor plachty s kontrolovaným rozložením nosníků
- Aleš bude informovat o možnostech řízení polohy plachty pomocí pohonů
  bez magnetických materiálů
- Michal předvede (v místnosti) zabezpečený bezdrátový přenos dat na 2,4 GHz
  s implementovaným přenosovým protokolem
- David popíše potřebné parametry pozemní stanice (plán z předchozí schůzky)
- David upřesní popis zpráv mezi moduly (přes KOMBUS)
- Richard S. předvede prototyp palubní kamery (základní HW a SW)
- Richard L., David a Martin předvedou demonstrátor radiomajáku (KOMBUS,
  SW modem, akustický výstup)
- David a Richard L. předvedou demonstrátor ADCS (funkční buzení a řízení
  stabilizačních cívek)
- David, Jarda a Richard L. dokončí testovací "komoru" ADCS a provedou kalibraci
  generovaného mg. pole
- Míra předvede prototyp zdroje pro družici
- všechny prototypy a demonstrátory modulů budou mít implementován KOMBUS
- Honza administrativně dokončí registraci občanského sdružení "czCube"
- Martin připraví návrh vhodného SW pro 2D a 3D kreslení (pro použití v projektu)
- Marian popíše svojí představu geometrického uspořádání tetheru
- Aleš zaktualizuje projektový web podle dosažených výsledků


Děkujeme firmě LOGOS za poskytnutí prostor pro schůzku.


2.2.2007 A.H.+D.H.