czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 11.11.2006

Zápis ze schůzky 11.11.2006

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 11.11.2006, Praha, Cybertex

Účast: David Holas, Jaroslav Kousal, David Kučera, Marian Váňa, Richard Linhart, Michal Pokorný, Petr Piksa, Richard Sysala, Aleš Holub, Adam Przybyla, Jana Mikulcová, Michael Polák

Stav vývoje dílů:

- sluneční plachta (Aleš H.):
--- jednoduché experimenty s uhlíkovými modelářskými nosníky byly zatím neúspěšné
     (rozvinutí bylo buď příliš prudké, nebo k němu nedošlo vůbec)
--- v záloze jsou ještě rozvíjecí konstrukce s kladkami nebo s lanky
--- Michael, Jarda, David H. a Aleš ještě budou v diskusi hledat další možnosti konstrukce
     a řízení plachty (pokud možno bez mechanických dílů a magnetických materiálů)
--- plán: postavit funkční prototyp s rozevřením 4m2 plachty a servy ovládanými z MCU

- rádio pro pásmo 2,4 GHz se zabezpečeným přenosem dat (Michal P.):
--- bezdrátový přenos dat v místnosti byl dotažen k solidní spolehlivosti (bez protokolu)
--- plán: implementace přenosového protokolu (zřejmě AX25)
--- v dalším výhledu bude dokončen koncový stupeň a bude zkoušen přenos na delší
     vzdálenosti
--- Michal připomíná, že už je třeba začít upřesňovat a připravovat pozemní stanici
     (David H. se nabídl, že popíše svou představu pozemní řídicí stanice)
--- Petr P. prověřuje parametry a možnosti využití plošné antény v pozemním segmentu

- tether (Marian V.)
--- proběhly první testy s vodou jako ionizační kapalinou (výsledky jsou nadějné)
--- na rychlejší postup zatím Marian nemá čas
--- plán: upřesnění geometrického uspořádání tetheru a na jaře 2007 snad i funkční
     ionizátor

- orientace a stabilizace (David H., Jarda K., Richard L.):
--- David popsal pokroky v simulátoru (do simulovaného modulu ADCS implementován
     B-dot regulátor pro zastavení rotace, zkoušky 3D polohování, vnější rušivé vlivy
     [gravitační, aerodynamické, solárně fotonové], implementace modelu sluneční
     plachty a dalších nesymetrických rozložení hmoty družice)
--- algoritmy i fyzikální model chce David dále vylepšovat
--- je připravena výroba stabilizačních cívek i řídicího systému ADCS
--- plán: oživení HW prototypu ADCS a základní SW

- magnetometr (Richard L.):
--- potvrzeno rozlišení na úrovni 100 nT
--- vylepšení konstrukce můstkovým zapojením SET/RESET obvodu pro rychlejší měření
--- funkční už je rozhraní k počítači a posílání naměřených hodnot
--- probíhá zpracování dat z magnetometru za účelem popsání případně eliminace jejich
     rozptylu, testovací měření
--- Richard má ještě další nápady na zdokonalení magnetometru
--- pokračuje také stavba převodníku mezi PC a moduly (KOMBUS)
--- plán: proběhnou testy závislosti funkce magnetometru na teplotě
--- plán: doplnit další čidla a připravit magnetometr pro použití v modulu ADCS
--- plán: dokončení funkčního převodníku PC/KOMBUS

- napájecí zdroj (David K.):
--- prototyp je hotov a má základní funkčnost (pokračuje i vývoj SW)
--- plán: předvedení funkčního zdroje a demonstrace jeho vlastností

- palubní kamera (David K.):
--- prototyp je připraven po HW stránce ale chybí SW
--- plán: Richard S. prodiskutuje s Davidem K. možnosti vývoje SW a navrhne další postup

- měření záření (T.Vlas, nebyl přítomen):
--- protože jsme už dlouho bez informací a bez viditelného výsledku byl modul z družice
     vyřazen

- radiomaják (Robert P., nebyl přítomen):
--- modul je dlouho bez pokroku a musíme hledat náhradní řešení nebo nové řešitele
     (Aleš prověří komerční nabídku vhodných dílů a Adam se zeptá na pomoc v Polsku)

Ostatní:
- na schůzce proběhlo hlasování o názvu družice a bylo vybráno jméno "czCube"
- Aleš informoval, že ve Francii nadšenci zahájili stavbu sluneční plachetnice v CubeSatu
  (trojkostka, 3kg, 10m2, dokončení v září 2007) [projekt Libellule-Dragonfly (Vážka)]
- návrh týmové smlouvy chceme znovu promyslet, prodiskutovat a do příště o ní
     rozhodnout
- David K. navrhuje založit obecně prospěšnou společnost (o.p.s.)
- Aleš přinesl svůj první návrh vzhledu projektového webu (preferována bude "tmavá"
     varianta)
- dohodli jsme se vyzkoušet pro vzájemnou komunikaci v týmu systém Skype
- Aleš prezentoval svoji představu dalších milníků:
--- leden 2007: prototypy modulů mají základní funkčnost a lze je jednotlivě testovat
--- březen 2007: prototypy modulů mají dokonalejší funkčnost a umí vzájemně
     komunikovat přes KOMBUS
--- květen 2007: prototypy modulů mají plnou funkčnost a lze je spojit do letuschopné
     sestavy czCube


Závěry a další postup (do příští schůzky):
- Aleš rozešle všem členům týmu návrh týmové smlouvy k prostudování a vyjádření
- Aleš dohodne s Honzou přípravu podkladů pro založení navrhované o.p.s.
- Aleš H. postaví funkční prototyp modulu plachty s rozevřením 4m2 plachty a servy
     ovládanými z MCU
- Michal P. implementuje do svého rádia protokol AX25
- David H. popíše potřebné parametry pozemní stanice
- Aleš H. potom prověří možnosti spolupráce s lidmi, kteří už dříve nabídli pomoc
     s pozemní stanicí
- Marian V. popíše svojí představu geometrického uspořádání tetheru
- David H. bude pokračovat ve vývoji simulátoru
- David H. a Richard L. zprovozní HW a základní SW pro ADCS, magnetometr a převodník
     PC/KOMBUS
- David K. připraví zdroj k předvedení a proměření
- Richard S. po získání informací a HW od Davida K. navrhne další postup při vývoji palubní
    kamery (SW)
- Adam P. pošle Alešovi informace o možnostech pomoci projektu z Polska (radiomaják,
     zkušenosti, kontakty)
- David K. zaregistruje doménu "czcube.cz"
- Aleš s Honzou zprovozní oficiální projektový web na nové doméně
- příští schůzka bude v sobotu 20.1.2007 v 10.00 (opět u Davida K. v Praze, zřejmě
     v nových prostorách)


Zapsal Aleš Holub

Aktualizováno: 18.11.2006