czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 16.9.2006

Zápis ze schůzky 16.9.2006

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 16.9.2006, Praha, Cybertex

Účast: David Holas, Jaroslav Kousal, David Kučera, Richard Linhart, Michal Pokorný, Jan Doležal, Aleš Holub, Milan Fibrich, Jana Mikulcová

Stav vývoje dílů (diskutovaných na schůzce):

- sluneční plachta (Aleš):
--- předveden první rozměrový a hmotnostní model modulu plachty
--- obsahuje 4 m2 složené plachty (pokovená fólie Mylar) a dvě modelářská serva
--- vnější rozměry 5 x 6.5 x 3 cm (čistý objem cca 65 cm3)
--- hmotnost zatím cca 60 g (bez výztuže)
--- možná výztuž uhlíkovými modelářskými nosníky (1 x 1 mm) má hmotnost cca 1 gram na metr délky
--- v plánu je vyzkoušet rozvinutí plachty pomocí nosníků (na zemi) a doplnit ovládání serv

- magnetometr (Richard):
--- prototyp upraven pro použití 16 bitového A/D převodníku
--- zatím je osazeno jedno čidlo (měří v jedné ose)
--- dosažené rozlišení je zhruba na úrovni 250nT, reálné se zdá zhruba 100 nT
--- v plánu je přesněji určit reálné rozlišení a později doplnit další čidla

- rádio pro pásmo 2,4 GHz se zabezpečeným přenosem dat (Michal):
--- na prototypech byl vyzkoušen bezdrátový přenos v místnosti rychlostí přes 1 Mb/s
--- jeden prototyp byl nakonfigurován jako vysílač a druhý jako přijímač
--- prototypy jsou zatím bez koncového stupně
--- je třeba vyřešit skládání paketů a řízení poloduplexního radiového přenosu
(synchronizaci přepínání příjmu a vysílání a spolehlivé zachycování začátku paketů)
--- v plánu je softwarově snížit rychlost přenosu a také doplnit koncový stupeň

- orientace a stabilizace (David, Jarda, Richard):
--- přesnost prototypu magnetometru (100 nT) se už zdá být dostačující pro potřeby stabilizace
--- David H. výrazně pokročil ve vývoji SW simulátoru družice (rotace, setrvačnost, moduly, b-dot regulátor, ...)
--- David H. navrhl konstrukci silových cívek (500 závitů měděného drátu 0.1 mm na kostře 8 x 8 cm)
--- David H. upozorňuje na nutnost vyvarovat se magnetických materiálů v konstrukci družice z důvodu
minimalizace zbytkového magnetismu a s ohledem na přesnost magnetometru - např. pohony.
--- Richard L. a David H. prezentovali navržené schéma finální desky subsystému ADCS (CPU, řízení cívek, sběrnice).
David K. přislíbil výrobu a osazení desky.
--- ze simulací plyne, že navržené cívky a b-dot regulátor mohou rotaci zastavit do dvou oběhů
--- simulace reálných nedokonalostí umožňuje odhadnout jejich vliv na přesnost orientace a stabilizace
(zbytkový magnetismus družice, reálná přesnost a rychlost měření mg. pole, ...)
--- Jarda navrhl princip testovacího přípravku na ověření systému stabilizace i na Zemi v jedné ose (poháněný bezmomentový závěs)

- napájecí zdroj (David K.):
--- prototyp je hotov a má základní funkčnost (danou základním programem) [prototyp zatím nebyl předveden]
--- na programování detailů je třeba sehnat schopného programátora v C pro ARM procesory

- palubní kamera (David K.):
--- prototyp je připraven po HW stránce ale chybí SW [prototyp na této schůzce nebyl předveden]
--- na vývoj SW je třeba sehnat schopného programátora v C pro ARM procesory

- radiomaják, tether, měření záření:
--- bez informací [a pravděpodobně i bez pokroku] (garanti těchto modulů nebyli přítomni)
--- nový účastník týmu Milan F. pomůže s realizací radiomajáku pod vedením Roberta P.


Organizační záležitosti:

- byl prodiskutován návrh týmové smlouvy a možnosti zdokonalení spolupráce
- primárním motivačním faktorem by měla být prestiž (vyjádřená podílem zásluh na výsledku) a členství v týmu
- dobrovolné finanční příspěvky mohou být jedním ze způsobů spoluúčasti na projektu
- na základě námětů z diskuse zkusí Honza připravit novou verzi týmové smlouvy
(motivačních pravidel pro členství v týmu a spoluúčast na projektu)


Další postup (do příští schůzky):

- bude dopracována týmová smlouva (Honza, David H., Aleš) a na příští schůzce bude předložena k podpisu
- na stavbě dílů se bude zatím pokračovat "podle možností"
- Davidem K. byla zaregistrována doména "cubesat.cz" a na ní budou hlavní informace o projektu (zpracuje Aleš).
- na webu vznikne do sekcí rozdělený redakční systém, s přípravou na vnitrotýmový hlasovací mechanismus
- Honza vybere návrhy na pojmenování družice k hlasování
- budeme hledat programátora v C pro ARM procesory [programovat zatím zkusí David H.]
- Milan F. a Robert P. se domluví na možné spolupráci při stavbě radiomajáku
- příští schůzka bude v sobotu 11.11.2006 v 10.00 (opět u Davida K. v Praze)


Zapsal Aleš Holub

Aktualizováno: 20.09.2006