czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 20.5.2006

Zápis ze schůzky 20.5.2006

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 20.5.2006, Praha, Cybertex

Účast: David Holas, Jaroslav Kousal, Richard Linhart, Marian Váňa, Michal Pokorný, Petr Piksa, Martin Cupák, Jan Doležal, Aleš Holub

Stav vývoje dílů:

Prototyp magnetometru (20.5.2006)- magnetometr:
--- prototyp je funkční a měří s rozlišením leším než 1 mikroTesla (mg. pole Země má úroveň cca 15 - 50 mikroTesla)
--- vícenásobným měřením a interpolací lze rozlišení ještě o něco zvýšit (o 1 až 2 bity)

- interface pro (testovací) propojení dílů s PC (emulátor centrální sběrnice):
--- Richard a David mají připraveno schéma a principy SW
--- je třeba vyrobit plošný spoj a postavit prototyp

- nosná konstrukce a solární články:
--- stávající verze prototypu je dostačující pro testování

- rádio pro pásmo 2,4 GHz se zabezpečeným přenosem dat:
Prototyp rádia pro pásmo 2,4 GHz (20.5.2006)--- vývoj úspešně pokračuje a do 14 dnů by prototyp mohl být připraven k testování
--- prototyp je zatím bez koncového stupně
--- systém obsahuje i RTC
--- prototyp zatím neumí měřit sílu přijímaného signálu, svoji teplotu a napětí, ale je na to připraven plošný spoj a bude to umět
--- SW pro Reed-Solomon kódování a řízení rádia je třeba ještě dále vylepšovat a zkoušet
--- hrubá přenosová rychlost směrem k Zemi může teoreticky překročit i 1 Mb/s
--- zatím je předpokládán přenos v rámcích o obsahu maximálně 128 B dat
--- součástí prototypu je i flash paměť 4 Mbit
--- má být kódem zabezpečen i obsah flash paměti?
--- prototyp už po malé úpravě může být připojen k vyvíjené plošné anténě
--- ze simulací (v Davidově simulátoru) plyne minimální potřebný dosah rádia 1500 km

- plošná anténa pro pásmo 2,4 GHz:
Prototyp plošné antény pro pásmo 2,4 GHz (20.5.2006)--- Petr postavil prototyp, který má podle měření dobré parametry a je připraven pro testování s rádiem
--- zisk 8 dBi, vyzařovací úhel 70° (+-35° pro pokles -3 dBi)

- orientace a stabilizace:
--- přesnost prototypu magnetometru se zdá být dostačující pro potřeby stabilizace
--- pro autonomní zjištění polohy na dráze bude pravděpodobně nutno ještě zvýšit přesnost magnetometru
------ Jarda zkoušel počítat citlivost algoritmu na "šum" měření magnetometru a podle prvních výsledků je algoritmus velmi odolný
--- David H. pokročil ve vývoji SW simulátoru družice
------ nové věci:
------ model pozemních stanic (zobrazeni, sledování satelitu, veličiny pro
datové výstupy)
------ datové výpočetní body pro lepší možnosti datových výstupů
------ podpora pro virtuální palubní procesor pro palubní algoritmy (ve vývoji)
--- záměrem je ověřit hlavní algoritmy a palubní podmínky nejprve v simulátoru a podle výsledků případně upravit reálný prototyp
--- je třeba výpočtem navrhnout vhodnou konstrukci silových cívek a pak je případně experimentálně prověřit

- napájecí zdroj, radiomaják, palubní kamera, měření záření:
--- bez informací (garanti těchto modulů nebyli přítomni)

Poznámky:
- kluci z EMP si zprovozní ICQ (pro urychlení komunikace s dalšímy členy týmu)
- je třeba pokračovat v detailním popisu komunikace po sběrnici (zprávy, standardy)
- zeptat se V.Klusáčka na možnosti testování radiové komunikace v pásmu 2,4 GHz
- Martin popsal možnosti využití Panské Vsi jako pozemní stanice: základní způsob je jednoznačně komerční [řádově 1 mil. Kč na rok], případné nekomerční využití by zřejmě bylo spíš nouzové a krátkodobé (i to by se nám ale mohlo v určitých případech velmi hodit)
- návrhy na pojmenování družice:
--- HobbySat
--- cznSat (univerzální prefix "czn" jako "Czech nano", další třeba cznSail atp.)
--- czCube
--- CAMSAT (Czech AMateur SATellite, Český AMatérský SATelit)
--- TETA (TEchnologický Test Amaterů)
--- NANDU (NANoDružice Univerzální)
--- DRAK (DRužice Amatérské Konstrukce)
Pro propagaci v českých zemích velmi známé logo (viz díl "Krtek a raketa" :)
--- KRTEK (KRychlová TEchnologická/TEstovací Konstrukce)
--- KRTEČEK (KRychlová TEchnologická/TEstovací ČEská Konstrukce)
Spíš pro pobavení:
--- MODRINA (MOdulární DRužice Inteligentně Navržená Amatéry)
--- DRDOL (DRužice DOmácí Levná)
--- DRAKULA (DRužice Amatérské Konstrukce Úplně Lidová)

Další postup:
- do příští schůzky v sobotu 16.9.2006 se pokusíme dokončit prototypy hlavních dílů tak, aby bylo možno ověřit jejich parametry a začít je prakticky testovat
- cílové podmínky pro září 2006 (minimální):
--- magnetometr [Richard]: měří a komunikuje se sběrnicí (alespoň pravidelné odesílání naměřených hodnot)
--- rádio 2,4 GHz [Michal]: bezdrátově přenáší data a komunikuje se sběrnicí (alespoň posílá stav)
--- radiomaják [Robert]: bezdrátově komunikuje a je připojitelný k řídicímu MCU, plus prototyp antén
--- stabilizace [David H.]: pokročilý SW simulátor pro testování algoritmů a výsledky simulací
--- interface pro PC [Richard]: funkční prototyp včetně SW
--- tether [Marian]: výsledky pokusů s vývojem ionizátoru (základní měření, vizuální projevy)
--- sluneční plachta [Aleš]: modelářský prototyp systému rozkládání fólie (min. 2 m2)
--- napájecí zdroj [David K.]: funkční prototyp schopný napájet (ze solárních článků a akumulátorů) ostatní prototypy dílů
--- palubní kamera [David K.]: funkční prototyp schopný pořídit snímek a přenést ho do PC
--- měření záření [Tomáš]: funkční demonstrátor a ukázka zpracování a využití výsledků
--- ostatní [Jarda]: prověření možnosti vypuštění družice při avizované promo akci ESA k 50 výročí Sputniku (na podzim 2007)

Ve snaze o úspěšné dosažení cílů pro září 2006 (funkční prototypy hlavních dílů) se pokusíme zintenzivnit vzájemnou komunikaci v týmu pomocí pravidelných reportů (jednou za 14 dní, vždy v pondělí). Aleš rozešle přehled termínů reportů a v příslušné dny bude kontaktovat garanty (výše uvedené osoby) e-mailem (případně po ICQ). V krátkém reportu by měl být popis změn od posledního reportu a plán na další období. Všechny reporty bude Aleš dávat na projektový web. Pokud report k Alešovi nedorazí, bude v reportu uvedeno "bez informací". Honza doporučuje stanovit si u každého dílu ještě postupné cíle, které mohou sloužit jako opěrné body pro reporty a umožní lépe sledovat pokroky směrem k hlavnímu cíli. Případné postupné cíle sdělí garanti Alešovi v prvním reportu (5.6.2006).

Zapsal Aleš Holub

Aktualizováno: 27.05.2006