czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 14.1.2006

Zápis ze schůzky 14.1.2006

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 14.1.2006, Praha, Cybertex

Účast: David Kučera, David Holas, Jaroslav Kousal, Pavel Mochura, Michal Pokorný, Richard Linhart, Petr Piksa, Jan Doležal, Adam Przybyla, Miroslav Major, Aleš Holub

Pracovní atmosféra na schůzce ke družici dne 14.1.2006Diskuse k projektovým dokumentům a řízení projektu:
- pod Honzovým vedením proběhla podrobná diskuse ke studii příležitostí (vize, podněty, příležitosti, hrozby)
- proběhla úvodní diskuse k logickému rámci projektu (proč, co)
- závěry:
-- Honza zpracuje informace z diskuse k projektovým dokumentům a pošle výsledky

Komunikace mezi členy týmu mimo osobní schůzky:
- bylo konstatováno, že e-mail na některé členy týmu nefunguje (nedostal se k adresátům)
- PHProjekt svou funkčností nevyhovuje (je třeba např. hierarchie dokumentů)
- webové diskusní fórum na www.kosmo.cz sleduje jen málo členů týmu
- navrženo využití e-mailové konference, ICQ, MSN, jiného diskusního fóra a jiného správce dokumentů
- závěry:
-- Aleš aktualizuje kontakty na členy týmu a pošle je ostatním
-- Aleš zajistí lepší podporu komunikace v týmu mimo schůzky (e-mail, konference, ICQ, MSN, fórum, správa dokumentů)

Komunikace mezi moduly a komunikace se Zemí:
- David H. zpracoval návrh podrobného popisu komunikace mezi moduly i se Zemí
- pozemní stanice je navržena jako virtuální modul na družici
- většina členů týmu měla dokument málo prostudován
- závěry:
-- Davidův návrh poslouží jako standard komunikace na družici i s družicí (pro vývoj modulů)
-- David H. bude ještě pracovat na dokončení popisu komunikace (zprávy mezi moduly)
-- členové týmu co nejdříve prostudují dokument o komunikaci a akceptují ho, případně ho doplní

Stav vývoje dílů (uvažovaných v současné sestavě družice [v hranaté závorce jsou "garanti"]):
- napájecí zdroj [David K.]:
-- David K. popsal podrobněji konstrukci a parametry modulu
-- zdroj zvládne různá napětí ze solárních článků
-- zdroj dokáže měřit proudy a napětí článků z jednotlivých stěn (i kvůli stanovení polohy Slunce)
-- zdroj může jednotlivým modulům poskytnout různá napětí a může jim napájení odpojit
-- zdroj obsahuje pokročilou automatiku nabíjení akumulátorů
-- při výpadku řídicí elektroniky zdroj stále propouští napájení do všech modulů
-- jádro zdroje má rozměry cca 2 x 2 cm
-- celý zdroj je v zásadě hotov a chybí mu snad jen doplnění programu pro napojení na komunikační sběrnici
-- závěr: napájecí zdroj bohatě splňuje naše potřeby a je připraven k integraci s ostatními moduly
- přijímač a vysílač A [EMP]:
-- software pro zabezpečené kódování už je funkční
-- modul obsahuje RTC a může měřit svůj proud, napětí, teplotu, chybovost i sílu signálu
-- očekávané přenosové rychlosti jsou cca 9600 bd pro uplink a cca 30000 bd pro downlink
-- spotřeba závisí na výkonu vysílače a může být 70 - 160 mA (při napětí 3,3 V)
-- dosah 1000 km je dost na hraně a bude asi vyžadovat velkou pozemní anténu (průměr až 2 m)
-- závěr: vývoj hlavního komunikačního systému postupuje, ale zatím nelze určit termín dokončení
- přijímač a vysílač B (radiomaják)[Robert P. a Robert Š. (nebyli přítomni)]:
-- bez aktuálních informací
-- David H. připomněl že je třeba upřesnit detaily komunikace pomocí AX-25 (volací znaky, ...)
-- pro pozemní stanici by bylo velmi užitečné získat ke spolupráci dobře a vhodně vybaveného radioamatéra
- aktivní stabilizace (a orientace) [Jarda, David H., ]:
-- David H. pracuje na grafickém vizuálním simulátoru pohybu družice
-- Radovan napsal, že zkusí matematicky popsat chování družice při stabilizaci
-- Richard stručně popsal konstrukci magnetometru, který by mohl být samostatným modulem
-- rychlost měření magnetometru je dost omezena řešením problémů se saturací offsetem
-- pro určení polohy na dráze stačí i jedno měření za minutu
-- stabilizaci rotace je třeba nejméně jedno měření za 2 sekundy, ale lepší by bylo měřit ještě mnohem rychleji
-- závěry: stabilizace se zatím bude řešit matematicky a simulačně, magnetometr doporučujeme brát jako samostatný modul
- kamera/foťák [David K.]:
-- David K. potvrdil připravenost prototypu ke kompletaci a testování (chybí jen dokonalejší optika)
-- foťák má rozměry cca 1 x 1 x 3 cm (včetně optiky)
-- interní paměť je 64 MB
-- závěr: foťák je připraven k integraci s ostatními moduly
- tether [Marian (nebyl přítomen)]:
-- bez aktuálních informací
- plachta [Radovan, Aleš]:
-- Radovan navrhl zrušení plně funkční plachty pro jednokostku CubeSatu (kvůli problémům s miniaturizací)
-- Aleš navrhuje otestovat na družici alespoň některé díly plachty (řízení, serva, materiál)
-- závěr: je třeba zhodnotit možné testování dílů plachty a případně přenechat místo jiným experimentům

Obecné:
- Tomáš Vlas nabízí k využití svůj (hotový) malý vědecký měřicí přístroj (infračervené záření)
- Adam Przybyla z Polska nabízí možnost mezinárodní spolupráce
- komunikaci mezi moduly i se zemí zkusíme simulovat i čistě jen v PC
- měli bychom prověřit alternativní možnosti vypuštění družice (akce ArianeSpace v roce 2007?)
- David K. navrhuje začít s 3D modelováním rozmístění modulů v družici, nejlépe pomocí Inventoru
- Mirek Major nabízí k využití své zkušenosti s jednočipáky a případně i další svoje kontakty a možnosti (např. PR)

Další schůzky:
- příští schůzka bude 18.3.2005 na stejném místě (opět u Davida Kučery v Praze, Cybertex)
- přespříští schůzka bude výhledově 3.6.2006 (na KNP)

Souhrn závěrů, úkolů a doporučení pro další činnost:
- Honza zpracuje informace z diskuse k projektovým dokumentům a pošle výsledky (do příští schůzky)
- Aleš aktualizuje kontakty na členy týmu a pošle je ostatním (co nejdříve)
- Aleš zajistí lepší podporu komunikace v týmu mimo schůzky (e-mail, konference, ICQ, MSN, fórum, správa dokumentů)
- pro vývoj modulů bude standardem popis komunikace mezi moduly i se Zemí od Davida H. (bude se upřesňovat podle potřeb)
- David H. bude ještě pracovat na dokončení popisu komunikace (zprávy mezi moduly)
- všichni co nejdříve prostudují dokument o komunikaci a zpřipomínkují ho
- zdroj a foťák jsou připraveny k integraci
- vývoj hlavního komunikačního systému postupuje, ale zatím nelze určit termín dokončení
- komunikaci mezi moduly i se zemí zkusíme simulovat i čistě jen v PC
- stabilizace se zatím bude řešit matematicky a simulačně (David H., Jarda, Radovan)
- Richardův magnetometr může být samostatným modulem
- sluneční plachta bude v první družici omezena nebo zrušena (nahrazena jiným experimentem)
- Aleš upřesní informace o nabídce Tomáše Vlase na využití jeho hotového měřicího přístroje (infračervené záření)
- Aleš zprostředkuje možnosti zapojení Mirka Majora do projektu
- všichni zváží možnosti využití nabídky Adama Przybyly z Polska na mezinárodní spolupráci
- Aleš prověří alternativní možnosti vypuštění družice (akce ArianeSpace v roce 2007?)
- všichni prověří své možnosti jak pro pozemní stanici získat ke spolupráci dobře a vhodně vybaveného radioamatéra

Zapsal Aleš Holub

Aktualizováno: 22.01.2006