czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 29.5.2004

Zápis ze schůzky 29.5.2004

Zápis z 1. osobní schůzky zájemců o stavbu amatérské družice

Datum: 29.5.2004

Místo: Hotel Technik, Lázně Bohdaneč

Účastníci: Aleš Holub, Marian Váňa (EMP), Michal Pokorný (EMP), Pavel Mochura (EMP), Archimedes, Ervé, xChaos, Maša, Martin Kostera, Mirek Káňa, Véna Maixner, David Kučera, Jiří Hofman, Radek Štrébl, + nejméně 2 další

Závěry:
- ještě cca 3 měsíce pojedeme ve volnější organizaci (bez vyjmenovaných zodpovědností a úkolů)
- koordinátorem je zatím Aleš Holub
- budeme se snažit získat více konkrétnějších návrhů a další kontakty
- dáme výzvy do odborných časopisů a dalších odborných médií (cíleně)
- prozkoumáme možnost zadání pro diplomky a semestrální práce
- Martin pošle žádost o registraci občanského sdružení "Kosmo klub" (pro žádost o kmitočty, ...)
- za cca 3 měsíce uděláme další schůzku (v Praze) a přejdeme k organizovanější spolupráci
- na další schůzce určíme zodpovědné lidi, cíle a termíny realizace (podle organizačního schématu)
- princip bude v tom, že když v termínu nebude vidět pokrok, zodpovědnou osobu vyměníme
- zodpovědné osoby budou mít volnou ruku v tom, jak splnit své cíle
- interní spolupráci budeme koordinovat
- předběžná představa je cca půl roku na stavbu základních dílů a rok na zbytek (od zahájení reálné stavby)

Další poznámky:
- návrh budeme směrovat podle požadavků CubeSatu (rozměry, hmotnost, materiály, ...)
- základem bude napájení, komunikace a řízení (telemetrie, orientace, akcelerometry)
- vysílač zatím jen 0.3 - 0.4W
- radiomaják raději s frekvenční modulací
- návrh zatím pro LEO (bez nutnosti radiačně odolných součástek [RT])
- pokud bude "hrozit" vyšší dráha, pokusíme se jádro udělat z RT součástek
- cca 30% objemu a hmotnosti a cca 0.1W příkonu zatím rezervujeme pro experimenty
- je třeba sjednotit návrhový a simulační SW (Orcad, Unis, ...)
- zkusíme softwarově simulovat elektroniku, dráhu, komunikaci, tepelné poměry, pohon, ...
- budeme udržovat přehled o tom, kdo co momentálně dělá (staví)
- doporučené kontakty:
-- VUT Brno, Letecký ústav fakulty strojního inženýrství
-- biomechanici ČVUT a lékaři
-- robotici
-- radioamatéři se zkušenostmi s dopplerem
- možné experimenty:
-- COTS řídicí počítač (jako možný budoucí hlavní řídicí prvek nanodružic, výkonný, levný a dostupný)
-- digitální fotoaparát nebo kamera (jako základní systém teleprezence a dálkového průzkumu)
-- elektrodynamický tether (jako možný hlavní pohon na oběžné dráze Země [LEO, GEO])
-- sluneční plachta (jako možný hlavní pohon ve vzdálenejším kosmu [GTO, Měsíc, planety])
-- radioamatérský převaděč
-- ATV (amatérská televize)
-- ...
- sluneční plachta:
-- zkusíme simulovat chování konstrukce i vliv manévrování na změny dráhy
-- prozkoumáme několik koncepcí (dvě až tři)
-- využijeme výsledky existujících studií a dostupných reportů ze starších výzkumů (bylo jich už mnoho)
-- provedeme pozemní technologické a simulační experimenty
-- prozkoumáme jak možnosti omezení na 30% kostky, tak i možnosti extra kostky
- elektrodynamický tether:
-- rozbor je součástí dokumentu s předběžnou analýzou projektu (zpracoval Marian)
-- výkonové parametry vypadají velmi nadějně (zvýšení dráhy o 500 km za 20 dní)
-- možná by se vešel i do 30% kostky
- stabilizace:
-- snažit se využít gravitační gradient (vysunutím foťáku nebo antény)
-- měřit zrychlení (rotaci) družice pomocí akcelerometrů
-- korigovat polohu pomocí resistorjetů nebo elektromagnetických cívek

Ukázky:
- hliníkový model nosné konstrukce CubeSatu [správné rozměry i uspořádání] (Marian), nyní v úschově u Aleše
- Li-Pol akumulátor [s vhodnými rozměry i kapacitou] (Marian)
- solární články [reálně použitelné] (Marian)
- ultratenké hliníkové fólie (Marian)
- Mylar Photopack 5M [pro testy sluneční plachty] (Aleš)
- modely možných nosníků sluneční plachty (Maša)
- elektronické součástky [vhodné i pro družici]

Zapsal: Aleš Holub

Aktualizováno: 07.06.2004