czCube > Dokumenty > Akce Inzerát

Inzerát na pořízení dílů pro družici

V rámci přípravy projektu amatérské družice, jsme se v březnu 2004 rozhodli, ještě před přesnou definicí cíle, že se pokusíme získat do týmu další schopné lidi a zmapovat i dostupnost některých základních dílů. Z předběžného průzkumu realizovaných minidružic vyplynulo, že hlavní uvažované principy (především použití dostupných komerčních dílů i v kosmu) jsou v zásadě správné a uskutečnitelné.

Vyšli jsme z úvah o stavbě technologické družice, ověřující základní díly pro náš (budoucí) nejvyšší cíl, tedy amatérskou meziplanetární sondu. Tato první družice by měla sloužit k prověření naší schopnosti postavit základní součásti sondy, otestovat je a ověřit jejich činnost na oběžné dráze. V ideálním případě bychom rádi vyzkoušeli pohon elektromagnetickým tetherem (M.Váňa) nebo sluneční plachtou (xChaos a A.Holub). Pro sledování chování tetheru, plachty i pro sledování okolního prostoru by na palubě měl být digitální fotoaparát. Abychom mohli s družicí komunikovat a řídit ji, potřebujeme alespoň napájení solárními články, radiomodem a řídicí počítač. Základní díly družice jsou tedy poměrně jasné. Co z toho je ale pro nás opravdu reálně dostupné? To jsme chtěli zjistit.

Domníváme se, že ideálními členy našeho týmu jsou nadšení amatéři a ochotní profesionálové. Abychom vhodné lidi z různých oborů zaujali, inspirovali, povzbudili a nasměrovali i ke kosmonautickým aktivitám, rozhodli jsme se (A.Holub a M.Kostera) nejlepším konstruktérům nabídnout spoluúčast na praktickém kosmickém projektu a případně také menší finanční odměnu. Abychom tedy zbytečně nevyvíjeli už něco hotového, zmapovali situaci na trhu, a kontaktovali další vhodné lidí do týmu, vyhlásili jsme dne 6.4.2004

Inzerát na nákup dílů pro vývoj a stavbu malé amatérské družice

pod názvem Koupím družici, zn. Levně.

Jednalo se o tyto díly: zdroj, rádio, řízení, foťák, pohon, další zařízení (specifikace dílů je uvedena níže)

Inzerát jsme zveřejnili na několika internetových serverech v tomto znění:

-----

Chtěli bychom, aby kosmonautika byla užitečnější, levnější a dostupnější. Domníváme se, že vhodnou cestou k tomu, je snaha o konstrukci co nejmenších, nejlehčích a nejjednodušších kosmických těles z komerčně běžně dostupných součástí.

Nejnižší celkovou cenu mohou dosáhnout amatéři, protože mají přímý osobní zájem na co nejdostupnějším řešení. Obracíme se tedy především na schopné amatéry (modeláře, radioamatéry, elektroniky, robotiky, ...). Máte zájem poslat nějaké své zařízení do kosmu? Chcete se zúčastnit stavby české amatérské družice? Pak neváhejte, a pošlete nám nabídku svých výrobků, dovedností a nápadů. Hledáme nové členy týmu.

Nabídku ale samozřejmě může poslat kdokoliv, tedy jednotlivec, skupina, amatéři, profesionálové i firmy. Všichni mají stejné vyhlídky na to, že díl koupíme právě od nich, a také stejné nároky na odměnu a spoluúčast na projektu.

Abychom umožnili účast i úzce specializovaným jednotlivcům a týmům, rozdělili jsme konstrukci družice na jednotlivé díly (pokud možno samostatně použitelné). Pro každý díl jsme předběžně určili požadované minimální parametry (dostatečné pro testování a další vývoj) pro vyplacení plné nabízené ceny.

Jedná se o tyto díly:

Zdroj (nabídka 3000,- Kč za funkční zařízení):
- fotovoltaika 10W, aku 1000 mAh, stabilizace 12V/1A+5V/2A+3.8V/3A, 200g

Rádio (nabídka 3000,- Kč za funkční zařízení):
- nekonfliktní pásmo, dosah 2000 km, Tx min. 1W, příkon max. 2W, 9600bd, AX.25, radiomaják, 200g

Řízení (nabídka 3000,- Kč za funkční zařízení):
- počítač, USB, analogové i digitální I/O, serial I/O, 1W, 200g

Foťák (nabídka 2000,- Kč za funkční zařízení):
- VGA a více, interní paměť, USB, zorný úhel 180°, videosekvence výhodou, ovládání parametrů expozice, 1W, 200g

Pohon (nabídka 7000,- Kč za funkční zařízení):
- 0.5mN, ovládání tahu, restarty, impuls min. 1000 Ns, 1W, 500g včetně paliva

Stabilizace (nabídka 1000,- Kč za funkční zařízení):
- aktivní nebo pasivní, 0.1W, životnost min. 1 rok, 100g

Další zařízení (nabídka 500,- Kč za nejlepší návrh):
- mechanika, vylepšení, experimenty, speciální zařízení, ...

Uvedené parametry nejsou žádné dogma. Hledáme řešení, jak dosáhnout co nejlepších parametrů při minimálních rozměrech, hmotnosti a spotřebě, a přitom za přijatelnou cenu a složitost. Jsme připraveni diskutovat o celkovém řešení a nechat si poradit.

Nemusí to být nové a originální konstrukce, ale mohou být použity i starší díly, bazarová a "šuplíková" zařízení, nebo přímo komerční zboží. Prostě cokoliv funkčního, splňujícího zadané parametry.

Nabídnuta mohou být i zařízení nesplňující plně požadované parametry. V takovém případě však bude dohodnutá cena nižší, než základní.

Můžete poslat (nabídnout) i jen "papírové" projekty a ideové náměty, které mohou být použity při stavbě letového kusu družice.

Neváhejte nabídnout jakékoliv svoje služby, nápady a dovednosti, pokud si myslíte, že mohou být při této akci užitečné.

Poptávka je vyhlášena na jednotlivé díly, každý se ale může přihlásit k účasti na dodávce více dílů. Jsou přípustné i konstrukce, které pokrývají několik požadovaných dílů naráz, případně i kompletní konstrukce celé družice.

Pokud se vítěz rozhodne přijmout nabízenou cenu, souhlasí tak současně s tím, že jeho zařízení bude použito k dalšímu vývoji a testování, případně i ke stavbě letového kusu družice.

Každý nabízející má právo si své zařízení ponechat (bez nároku na odměnu) a naopak může své zařízení nabídnout k dalšímu vývoji a testování, i když jeho zařízení třeba nezvítězilo. Každý se také může zapojit do další práce na projektu.

Těšíme se na všechny vaše nápady a konstrukce.

-----

Nabídky, dotazy a připomínky bylo možno posílat na e-mail ales@kosmo.cz (Aleš Holub).

Uzávěrka nabídek byla ve čtvrtek 27.5.2004 ve 12:00 hod.

Do uzávěrky se ozvalo přes 20 zájemců, kteří nabídli své kontakty, znalosti a zkušenosti ke spolupráci na projektu. Nikdo nepřihlásil funkční zařízení, takže nabízené odměny nebyly vyplaceny. Mezi návrhy byl jednoznačně nejlepší příspěvek Mariana Váni a EMP-Centauri. Patří jim za to dík a je to dobrý základ pro další pokračování projektu.

Jedním z poznatků z "inzerátu" bylo i to, že je třeba provést klasický vývoj a výrobu dílů družice z jednotlivých součástek (protože nákup použitelných hotových dílů pro další úpravy je nereálný).

Uzávěrkou "inzerátu" samozřejmě nebyl tým uzavřen, ale naopak stále vítáme nové zájemce a nápady. K projektu se lze připojit kdykoliv a odkudkoliv (nejen z ČR).

Všechny výsledky akce "inzerát" (kontakty, náměty, zkušenosti, připomínky, ...) se promítly do celého projektu tak, jak je postupně popisován a upřesňován (na hlavní veřejné stránce projektu a na projektovém serveru projekt.kosmo.cz).

Aktualizováno: 31.05.2004