czCube > Dokumenty > Doporučení

Doporučení z rozboru realizovaných nanodružic

(zpracoval Aleš Holub v březnu a dubnu 2004)

 • napájení je naprosto nejdůležitější, je třeba ho dělat redundantní, nespoléhat na akumulátory
 • napájení (fotovoltaické články) raději předimenzovat (více je lépe) 
 • vše dělat pokud možno co nejjednodušší (v jednoduchosti je síla, jednoduché je spolehlivé) 
 • díly musí být maximálně nezávislé (žádný kritický centrální bod, samostatná funkčnost) 
 • pro vyšší přenosové rychlosti rádio raději silnější (vysílací výkon 1W a více) 
 • radiační problémy s CPU, RAM a CMOS prvky se zdají být na LEO malé (nevýznamné, neprokázané) 
 • je třeba mít "tvrdé jádro" s maximální spolehlivostí (jednoduché), raději více takových "jader" 
 • systém musí být schopen funkce i bez řízení ze Země (čím nezávislejší, tím lepší) 
 • systém nesmí čekat na dosažení definovaných podmínek, ale snažit se o funkci i bez nich 
 • základní pasivní termoregulace stačí jednoduchá, aktivní termoregulace není třeba 
 • systém se musí snažit fungovat i bez stabilizace (i bez orientace)

Podrobněji bylo prověřeno celkem 14 družic z let 2000 - 2003, z toho 7 družic bylo plně úspěšných (Japonci, USA, GB), 2 částečně úspěšné a 5 zcela neúspěšných.

Počítáme s tím, že tento seznam bude dále rozšiřován a upřesňován na základě zkušeností, získaných při vlastním vývoji a stavbě naší nanodružice.

Aktualizováno: 07.06.2004